Veldig veldig farlig

Et sikkerhetstiltak som mange irriterer seg kraftig over er tanken om at det utgjør en fare hvis du tar med deg en tannpastatube på 125 ml, grensen for håndbagasje er 100 ml væske. – Nå kan væskeforbudet være saga blott. 

Avinor vurderer å kjøpe nye røntgenmaskiner for bagasje, og dermed kan den øvre grensen for hvor mye væske man kan ta med i håndbagasjen på fly, bli opphevet.

Avinor, som drifter de fleste flyplassene i Norge, har ennå ikke besluttet om de skal investere i de nye skannerne, ifølge flysmart24.no.

Les: TV gigantene CBS og Viacom slår seg sammen

«Det er til vurdering hos oss nå. Gitt de store kostnadene, vil det nok i første omgang være aktuelt på de største flyplassene i Norge», sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

De nye røntgenmaskinene er tredimensjonale og gir kontrollørene mulighet til å studere innholdet i bagasjen fra alle vinkler. Maskinene er testet og godkjent av transportsikkerhetsmyndighetene TSA i USA.

Britenes statsminister Boris Johnson har nylig beordret alle britiske flyplasser til å innføre den nye skanneren innen 2022. Utstyret testes allerede på Heathrow-flyplassen ved London.

Maskinene gjør at kontrollørene kan skille mellom farlig og ufarlig innhold, og at de dermed kan oppdage sprengstoff og andre ulovlige gjenstander. På flyplassene som bruker de nye skannerne, trenger dermed ikke reisende å begrense hvor mye væske de tar med eller ta ut beholdere med væske fra bagasjen i sikkerhetskontrollen.

Les på Popidol: «Nudes» solgt til BBC

f7.no -> adds
tabola