Seks av ti kvinner oppgir at de har følt seg utrygge når rakettene skytes opp. Foto: Nine Koepfer/Unsplash

Det er kvinner som er aller mest utrygge når rakettene fyres opp, viser fersk undersøkelse. – Fyll og raketter hører ikke sammen.

Nyttårsaften står for tur, og mange feirer overgangen til det nye året med raketter. I en undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført på vegne av Fremtind, oppgir 53 prosent nordmenn at de har vært utrygge under oppskytingen av nyttårsraketter. Det er flere kvinner enn menn som oppgir dette. 

– For å sikre en trygg oppskyting av raketter, anbefaler jeg alle å følge noen enkle råd: Les bruksanvisningen, overhold sikkerhetsavstander og beskytt øynene med vernebriller. Og husk at fyll og raketter ikke hører sammen, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og SpareBank 1.  

Hvert år er fyrverkeri årsak til brann, personskader og nesten-uhell. Etter fjorårets nyttårsfeiring ble det rapportert inn 115 slike hendelser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

6 av 10 menn har vært beruset under oppskytingen

Nær halvparten (48 prosent) oppgir at de har vært beruset én eller flere ganger når de har skutt opp raketter. Det er menn i aldersgruppen mellom 45 og 64 år som i størst grad har vært beruset, 61 prosent oppgir dette.  

– Uvettig oppskyting av raketter kan få store konsekvenser, og den som er mest edru bør ta seg av fyrverkeriet, sier skadeforebyggeren.  

Feil bruk årsak til mange skader

Statistikken viser at det er feil bruk som er hovedårsak til skader fra fyrverkeri. Dette er skader som kunne vært unngåttmed bedre forberedelser.

– Bruk sunn fornuft og ta ansvar for deg og dine. Husk også at det kun er lov å skyte opp fyrverkeri fra klokken 18.00 og 02.00 på nyttårsaften. Både folk og dyr kan bli utrygge dersom det smeller på andre tidspunkt, avslutter Hofstad-Nielsen.  
 

Slik bruker du fyrverkeri riktig:

  • Bruk fyrverkeri kun på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00 
  • Sørg for at bakkebatteriet står trygt og støtt 
  • Unngå at fyrverkeriet blir fuktig eller vått 
  • Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting
  • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader 
  • Fyll og raketter hører ikke sammen. Den som er mest edru bør ta ansvar for oppskytingen.  
  • Tenn aldri lunta to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dynk med vann og lever tilbake til forhandler 

Kilde: dsb.no 

f7.no -> adds
tabola