Aldri vært mer klimagasser i atmosfæren

0
283

Det finnes nå knapt noen idioter igjen som ikke tror at global oppvarming er menneskeskapt, likevel virker det som om vi ikke klarer å gjøre noe med det raskt nok. Verdens Meteorologi Organisasjon (WMO) har kommet med rapporten for 2013 og den er dramatisk.

Det har aldri vært mer klimagasser i atmosfæren og økningen av CO2- konsentrasjonen er på sitt raskeste på 30 år

Advarslene har vært mange, men utslippene fortsetter å øke og skogene opptar også mindre karbondioksid på grunn av nettopp høyere temperaturer, tørrere forhold.

F7 har gjennom flere artikler hatt fokus på vann og hvilken effekt dette får for oss mennesker. Global oppvarming gjør allerede skader for milliarder av dollar og kostnaden vil øke kraftig fremover. Den menneskelige kostnaden vil også bli betydelig, i Europa har ca 150 000 mennesker omkommet de siste ti år på grunn av ekstremvær. De fleste av disse dødsfallene i Europa, kommer på grunn av hete, men også andre kategorier som flom og orkaner forventes å treffe vårt kontinent fremover.

Konsentrasjoner av karbondioksid, den viktigste årsaken til global oppvarming, økte raskest på 30 år i 2013. Økningen skjer til tross for advarsler fra verdens forskere om behovet for umiddelbare kutte i utslipp.

Den årlige klimagass bulletinen fra WMO viste at i 2013 konsentrasjon av CO2 i atmosfæren var 142% av hva det var før den industrielle revolusjon.

Andre potente klimagasser har også økt betydelig, med konsentrasjoner av metan nå 253% og lystgass 121% av før-industrielt nivå.

Årene mellom 1990 og 2013 hadde alle en varmende effekt på planeten kjent som «strålings pådriver» på grunn av klimagasser som CO2 økte med mer enn en tredjedel (34%).

Bulletinen avslører konsentrasjoner av gasser i atmosfæren, ikke utslipp. Rundt en tredjedel blir absorbert av havet og ytterligere en tredjedel av økosystemer (les skog).

Havene kommer ikke unna skadevirkninger av alt opptaket av karbondioksid. WMO har ikke målt et surere verdenshav noen sinne og økningen av surhet er også der veldig rask.

WMO generalsekretær Michel Jarraud sa: «Vi vet uten tvil at klimaet vårt er i endring og været blir mer ekstremt på grunn av menneskelige aktiviteter som forbrenning av fossilt brensel»

«Klimagass bulletinen viser at vi er langt fra målsetningen om fall i konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren, den økte i fjor med den raskeste hastigheten på nesten 30 år». Sier Jarraud videre.

«Vi må snu trenden ved å kutte utslipp av CO2 og andre klimagasser over hele linja nå, vi har brukt opp tiden vi har til rådighet og er allerede på overtid»

«Karbondioksid forblir i atmosfæren i mange hundre år og i havet enda lenger. Fortidens, nåtidens og fremtidige CO2-utslipp har en kumulativ effekt på både global oppvarming og havforsuring. Fysikkens lover er det ikke mulig å gjøre noe med»

WMO bulletinen og uttalelsene fra Generalsekretæren Michael Jarraud viser med all tydelighet alvoret av klodens helsetilstand.

 

tabola

No posts to display