Verdensarven er truet spesielt i fattige land

0
80

Det er ikke bare gamle bygninger og oldtidens mesterverk som er truet av vår aktivitet her på kloden, også mer enn en tredjedel av naturverdensarvsteder står ovenfor betydelige trusler.

IUCN World Heritage Outlook har gjennomført en stor undersøkelse av 228 naturlige verdensarvsteder og funnet ut at bare 21% av disse har gode framtidsutsikter, 42% er helt ok, men med noen bekymringer, 29% med vesentlige bekymringer og de siste 8% er i en akutt kritisk situasjon.

Hva er det vi snakker om, det er de siste gjenlevende fjellgorillaer i Virunga nasjonalpark i Afrika, det er Everglades nasjonalpark i Florida som har synkende vannstand. I Australia er Great Barrier Reef, Kakadu og Queenslands våte tropeområder i fare. Den dårlige utviklingen for Great Barrier Reef har blitt et hett politisk tema i Australia. Regjeringen har midlertidig godtatt stans i dumpingen av masse inn i økosystemet etter en anmodning fra Unesco.

Machu Picchu i Peru, Tanzanias Serengeti og Sundarbans nasjonalpark i India, hjem til en truet bestand av tigere, er også i betydelig fare.

Historisk sett har de største truslene vert turisme, hogst, krypskyting, bebyggelse og infrastruktur, men nå har klimaendringene rykket opp på en desidert førsteplass over listen med farer.

De fleste naturminner er godt forvantet 54%, mens 13% har en alvorlig mangelfull forvaltning, i tillegg er det mange steder så alvorlige følger av klimaendringer at selv med meget god forvaltning så står naturvernområdet i fare. Det er f.eks. nesten umulig å uttørring av et område eller motsatt der det er mer nedbør hindre skader fra flom og orkaner.

«I forhold til dagens trusler, er den mest presserende arter som overtar stadig nye områder, men klimaendringene er den mest alvorlige potensielle trusselen,» sa Elena Osipova, verdensarv overvåking offiser ved IUCN. «Vi har allerede sett effekten av klimaendringene, og tilleggs problem med klimaendringer er at effekten fra mange andre trusler øker betydelig.»

De best rangert verdensarvsteder, med få trusler, er Australia Lord Howe Island, Mount Etna i Italia og Dorset og øst Devon kysten i Storbritannia.

Cyril Kormos, nestleder av IUCN verdens provisjon på verneområder, sa Vurderingen var ikke ment å være politisk, men skal hjelpe land klarer verdensarvsteder bedre.

«Dette er noe vi alle trenger for å sikre suksess for,» sa han. «Hvis vi ikke klarer å beskytte de mest verdifulle, ikoniske verneområder på planeten, klarer vi som en bevaring samfunnet. «

tabola

No posts to display