torsdag, desember 9, 2021

Venter mer og kraftigere styrtregn om sommeren

Må lese

Ny Tromsø-trøye har QR-kode med Qatar-kritikk

Nå er det ikke slik at Tromsø eller Norge sender noen spillere til VM i Qatar, men...

Motemagasinet Elle dropper pels

Det franske motemagasinet Elle ble startet i 1945 for å bringe litt glamour inn i et krigsherjet...

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter...
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Metrologisk institutt forteller oss at det blir mye mer regn fremover. De skriver: For framtida viser våre klimaprojeksjoner at vi kan forvente oss fortsatt økende temperatur og nedbør i hele landet gjennom hele året. Vi må også forberede oss på flere episoder med kraftig styrtregn.

I Norge har vi de siste 100 årene observert en temperaturøkning på cirka en grad, og en generell økning i nedbør på cirka 18 prosent (Klima i Norge 2100). For framtida viser våre klimaprojeksjoner at vi kan forvente fortsatt økende temperatur og nedbør i hele landet gjennom hele året.

Les: Ekstrem hete i USA og Canada tar liv

Vi må også forberede oss på flere episoder med kraftig styrtregn i framtida, og på at nedbør-intensiteten i slike episoder vil øke. Om sommeren kan det bli større svingninger mellom tørre og varme perioder, og kaldere vær og perioder med styrtregn. Disse svingningene og raske væromslag kan potensielt gjøre mye skade slik vi har sett eksempler på i sommer.

Når vi sammenligner med perioden 1971-2000 er intensiteten i kraftig styrtregn beregnet å øke med cirka 20 prosent fram til midten av århundret og med cirka 40 prosent fram mot slutten av århundret (Klimapåslag for korttidsnedbør – Anbefalte verdier for Norge). Styrtregn definerer vi som kraftig regn med varighet på 3 timer eller kortere. Økningen blir størst for de korteste varighetene og den mest intense nedbøren.

Les på Sporten: Fantastisk mulighet for 16 år gammel Vålerenga spiller

Klimaendringer fører til mer overvann og større fare for ras og flom

En slik økning i styrtregn vil føre med seg mer overvann i tettbygde strøk, og fare for flere skredhendelser slik som den i Jølster denne uken og den i Utvik for to år siden.

Norsk Klimaservicesenter, som vi er en del av, har laget klimarapporter for alle fylkene i Norge og for Longyearbyen.Klimarprofiler for fylkene er ment å være et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning i det aktuelle fylket og viser forventet framtidig utvikling av temperatur, nedbør, vind, snø, vannføring og flom, tørke, ulike skredtyper, samt havnivå og stormflo.

Klimarapporter for alle landets fylker og for Longyearbyen

På klimaservicesenter.no finnes det mer informasjon om hvilke områder i Norge som har kraftigst styrtregn, og om forventet framtidig utvikling i kraftig nedbør i ulike deler av Norge. Der kan alle også hente ut datagrunnlag for nedbørberegningene for sitt fylke. Se for eksempel klimaprofilen for Sogn  og Fjordane og datagrunnlaget til rapporten.

Det fins også en samling forskningsrapporter på klimaservicesenter.no, blant annet “Klima i Norge 2100” som er et vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge. I denne rapporten beskrives historisk og framtidig klimautvikling for ulike regioner og for landet som helhet.

Aktuelle rapporter fra Norsk Klimaservicesenter

1. Klima i Norge 2100 (Rapport 2/2015)

2. Klimapåslag for korttidsnedbør – Anbefalte verdier for Norge (Rapport 5/2019)

3. Klimaprofiler for fylker (Rapport 3/2017)

4. Climatic changes in short duration extreme precipitation and rapid flooding – implications for design values (Rapport 1/2018).

- Advertisement -

1 COMMENT

Siste nytt

Ny Tromsø-trøye har QR-kode med Qatar-kritikk

Nå er det ikke slik at Tromsø eller Norge sender noen spillere til VM i Qatar, men...

Motemagasinet Elle dropper pels

Det franske motemagasinet Elle ble startet i 1945 for å bringe litt glamour inn i et krigsherjet Europa. Opp igjennom årene har...

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter å ha godtatt å ta...

Paris er ikke lenger verdens dyreste by

Hvert år rangerer The Economist Intelligence Unit (EIU) levekostnader i verdens dyreste byer. Oslo som føles som en dyr by er faktisk...

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020. – Selv om...

More Articles Like This