Utløpsdatoen til røykvarsleren er tydelig merket på røykvarsleren. (Foto: If)

– Mange er dessverre ikke kjent med at det faktisk står stemplet en «best før»-dato på varsleren. Har du ikke gjort det før, bør du sjekke denne datoen på varsleren i dag, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han er redd mange av nordmenn lever under falsk trygghet, og tror at røykvarsleren eller røykvarslerne i boligen er i sin skjønneste orden.

Slikt som støv, smuss og rust på komponentene kan påvirke reaksjonstiden til røykvarsleren. Forskning slår fast at det er stor variasjon i tiden før røykvarslere av ulik alder uler.

– Å holde røykvarsleren fri fra støv og smuss er viktig for at røykvarsleren skal fungere bra. Det kan være lurt å støvsuge varsleren forsiktig med jevne mellomrom, slik at elektronikk og sensor er fri for støv. Har du pusset opp i boligen, og det naturlig nok har blitt mye støv og skitt rundt omkring, er det smart en med en varsom rengjøring, sier Clementz.

– Sørg for å ha minst én røykvarsler i hver etasje. Det er minstekravet fra myndighetene. Husk å bytte batterier og teste jevnlig. I tillegg anbefaler vi i If å ha røykvarsler på alle soverom. Varslerne bør være trådløst seriekoblet, piper én, piper alle. De bør være optiske, for de optiske oppdager ulmebranner tidlig, sier kommunikasjonssjefen i If.

f7.no -> adds
tabola