Slutt på opphold for eritreere i Norge

0
149

Eritrea har i mange år hatt som praksis å kalle inn unge menn til en uendelig lang og i de fleste tilfeller ufrivillig militærtjeneste. Under meget dårlige forhold, i konflikt og med stor risiko for skade og død varer tjenesten opptil 10 år.

Denne praksisen har sikret ca. 2000 personer midlertidig asyl i Norge de siste årene. Nå advarer imidlertid den norske regjeringen eritreere om å komme til Norge. Statssekretær for Fremskrittspartiet i Justis- og beredskapsdepartementet Jøran Kallmyr sier: «det kan være drømmer som ikke vil gå i oppfyllelse».

Grunnlaget for advarselen og den mulige endringen på praksisen er et møte mellom våre folk i regjeringen (les: Kallmyr) og Eritreas utenriksminister rett før jul. Da fikk han forsikringer om at militærtjenesten nå er redusert til 18 måneder og at ingen av de som har flyktet vil få represalier ved tilbakekomst.

«Det er denne samfunnstjenesten som har brutt med menneskerettighetene. Hvis det stemmer at den ikke er lenger enn 18 måneder og at de som har flyktet fra landet og søkt om asyl i utlandet ikke vil bli straffet med en lengre samfunnstjeneste, så ligger det an til en praksisendring» sier Kallmyr fornøyd.

Note: Det Kallmyr kaller samfunnstjeneste er det de fleste andre kaller militærtjeneste.

Nå er en delegasjon fra Landinfo i Eritrea for å foreta en uavhengig vurdering av om påstandene fra Eritreas myndigheter holder vann.

«Vi vil se på nasjonaltjenesten og om personer som er blitt returnert til Eritrea har fått reaksjoner, sier direktør for Landinfo», Jörg Lange,

Kallmyr sier de tar dette veldig seriøst og til tross for at de allerede har utsted en varsling til Eritreere så skal de være helt sikre først hjemsendelse igangsettes og praksis endres. Årsaken til den tidlige varslingen skal være hensynet til Eritreerne selv, de som legger ut på reise nordover utsetter seg selv for fare og hvis det viser seg å være helt unødvendig vil det være ergerlig.

NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere kaller den norske regjerings tidlige advarsel som skremselspropaganda.

«Inntil det foreligger internasjonal dokumentasjon på at Eritrea legger om sin politikk, så mener jeg dette er skremselspropaganda» sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS til Aftenposten.

Hun mener regjeringen vil sende ut signaler som gjør at eritreere søker asyl i andre land enn Norge, slik at de kan oppnå målet om færre asylsøkere.

Austenå mener president Isaias Afwerkis regime gang på gang har brutt alle løfter til sitt eget folk og til verden.

«Å plutselig begynne å tro på løftene er i beste fall naivt og i verste fall kynisk», sier hun.

Eritrea befinner seg ikke på toppen av listen over land hvor befolkningen er fornøyde, forholdene er ille og mange flykter fra landet. Eritrea ligger på 182 plass The Human Development Index (HDI) noe som er veldig lavt. Eritreere utgjør en stor andel av de 200 000 flykningene som faktisk klarte reisen over Middelhavet til Europa i fjor. Hvor mange som ikke lykkes med reisen og druknet eller omkom på annen måte på veien til Europa er det ingen som vet.

Forskerne er heller ikke enige med den norske regjeringen

Ifølge forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning ble det under en brifing i regi av FNs høykommissær for flyktninger i Genève i november 2014 konkludert med at forholdene i Eritrea ikke er blitt bedre, men snarere verre på et par punkter.

tabola

No posts to display