Dette er ikke laksen du kjøper i butikken

Problemene tårner seg opp for Norsk laks, først embargo fra Russland som svar på USA og EU sine sanksjoner ovenfor Russland på grunn av Ukraina. Mens Norske eksportører og myndigheter leter etter nye markeder og har satset millioner på markedsføring og andre strakstiltak blåser nå vinden fortsatt kaldt fra øst. Kina har vedtatt stans i import av hel laks fra Norge fra 10 september på grunn av sykdommen ILA. Kinesiske myndigheter er redd sykdommen skal smitte egne bestander og krever garantier for at fisken sendt fra Norge er fri for sykdommen.

En slik garanti er ikke så enkel å gi som man skulle tro, Friede Andersen, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd ved Mattilsynets hovedkontor forklarer: – En slik garanti er krevende fordi det også kreves frihet for en variant av ILA-viruset (Infeksiøs lakseanemi) som er lite/ikke sykdomsfremkallende. Denne virusvarianten (HPR0) er det ikke helt uvanlig å finne i europeiske farvann.

ILA er influensa for fisk og ikke farlig for mennesker, sykdommen ble første gang påvist i Norge i 1984, Mattilsynet jobber på spreng med å finne en løsning på problemet og har kontaktet andre land som eksporterer laks til Kina for å finne ut hva de har gjort. Bakgrunnen for Kinas krav er at det ble funnet et ILA virus i et parti med Norsk Laks i sommer.

Stansen gjelder kun hel laks, så hvis du ønsker å sende laks til Kina etter 10 september er det bare å kappe hodet av den, sløye og eller filetere.

Sykdommer og internasjonal motvilje til Norsk laks og måten oppdrett gjøre på burde spore til en interesse av å faktisk gjøre noe med de problemene som oppdrett innebærer. Disse er i korte trekk, overforing, rømming, miljøskader og dyrehelse.

Du kan lese er om saken på Mattilsynet sine sider

 

f7.no -> adds
tabola