Illustrasjon Foto: Pixabay

99,9 % av befolkningen har nå tilgang til mobildata via 4G. Det melder Nkom i en ny rapport. Det er kraftig forbedring fra for bare et år siden. Men, 4G er ikke tilgjengelig overalt.

Ved utgangen av 2018 hadde 99,9 prosent av befolkningen dekning for mobildata (4G) der de bor. 80,6 prosent av landarealet hadde dekning på samme tidspunkt. I flere fylker der dekningen tidligere har vært vesentlig lavere enn for landet samlet, har dekningen økt betydelig.

Dette viser beregninger som Nkom har utført basert på innsamlet informasjon om alle basestasjonene fra Telenor, Telia og ICE, som er de tre operatørene av mobilnett i Norge.

Resultatene av beregningene er publisert på ekomstatistikken.nkom.no. Noen av beregningene for befolknings- og arealdekning ved utgangen av 2018 er sammenlignet med resultater ved utgangen av 2017.

Nesten alle har 4G hjemme, men det er ikke dekning overalt

Nesten hele befolkningen har tilgang til mobildata på sine bostedsadresser fra minst én operatør, når vi legger til grunn en signalstyrke som med god sannsynlighet gir dekning utendørs. Befolkningsdekningen er beregnet til 99,9 prosent ved utgangen av 2018, sammenlignet med 99,8 prosent ved utgangen av 2017.

Alle fylker har en befolkningsdekning på mer enn 99,5 prosent, med unntak av Sogn og Fjordane, der dekningen er 98,9 prosent ved utgangen av 2018. Dette fylket har imidlertid en betydelig økning i dekningen sammenlignet med samme tidspunkt i 2017.

Nkom har beregnet arealdekningen på landsbasis til 80,6 prosent når vi legger til grunn en signalstyrke med god sannsynlighet for dekning utendørs. Det er en økning fra 78,4 prosent ved utgangen av 2017.

Oslo, og fylkene ved Oslofjorden, har en arealdekning på nærmere 100 prosent. Alle øvrige fylker har en økning i arealdekningen fra utgangen av 2017. Sogn og Fjordane er fylket med lavest arealdekning, 66,8 prosent, men også her er det en økning fra året før.

Bedre mobildekning for hytter og fritidsboliger

Nkom har beregnet hvor mange av landets hytter og fritidsboliger som har tilgang til mobildata ved utgangen av 2018. For landet samlet er dekningen på 96,3 prosent når vi legger til grunn en signalstyrke som med god sannsynlighet gir dekning utendørs. Her er det igjen fylkene ved Oslofjorden som har høyest dekning. I motsatt ende av skalaen har vi Finnmark med en dekning på 90,1 prosent. Finnmark har imidlertid en betydelig økning i dekningen fra året før.

De tre mobilnettene har svært ofte dekning i de samme områdene. Men i noen tilfeller er det kun to eller bare ett nett som gir tilgang til mobildata. Antall nett med dekning i et område har betydning for konkurransen mellom operatørene. Dekning fra flere nett vil også ha en positiv betydning for sårbarhet. For landet som helhet har som nevnt 80,6 prosent av arealet 4G-dekning. 36,6 prosent av arealet er dekket av tre mobilnett, mens 10,2 prosent er dekket av bare ett nett.

Du finner alle resultatene her

KILDE: NKOM

f7.no -> adds
tabola