Politiet har ikke lenger en positiv rolle i samfunnet

0
148

VG sine avsløringer de siste dagene om de såkalte «Nedlasterne» er skremmende. Avisen forteller oss at tusenvis av menn i Norge betaler for og laster ned bilder og videoer av barn som blir voldtatt, torturert og ydmyket. Disse mennene bidrar aktivt til at overgriperne tjener penger på sine ugjerninger og opprettholder et ødeleggende marked.

Norges største avis har gjennom dyktig journalistisk arbeid og uvanlige metoder funnet frem til omfattende bruk av barneporno i alle kategorier. Tilsynelatende er det vanlige mennesker, presentert med alder og yrke, som holder på med dette. VG har på grunn av journalistiske prinsipper ikke identifisert overgriperne og heller ikke informert overgripernes nærmeste familie og venner. Dette prinsippet er viktig å opprettholde fordi det ellers ville bli vesentlig vanskeligere i frentiden å gjøre slike avsløringer. Prinsippet om at man ikke er skyldig før det foreligger en dom er også en vesentlig faktor i denne vurderingen.

Politiet har ikke ressurser

Med forholdsvis liten bruk av ressurser klarte altså VG å avdekke og spore opp mange brukere av barneporno.

I løpet av én augustdag i år registrerte Kripos hele 98 unike norske ip-adresser (datamaskiner) som nedlastet eller distribuerte filer som dokumenterer overgrep mot barn. I løpet av to uker var tallet 1055. Disse sitter fortsatt hjemme og laster ned, de går med andre ord fri.

«Det har blitt mange flere saker, og beslagene i hver enkelt sak er enorme. Alt må gjennomgås av politiet, gjerne millioner av bilder. Hver enkelt sak genererer enormt mye arbeid, og det er den største utfordringen vår”, forteller leder for seksuallovbrudd hos Kripos, Lena Reif i VGs dokumentar «Nedlasterne».

Selv hardkoke narkokriminelle og mordere ser på de som utfører overgrep mot barn som det laveste av de lave. Likevel blir de på en måte beskyttet av samfunnet og ikke prioriteres av politiet.

Politiets kommentar til VG sine avsløringer var at de ikke har ressurser til å etterforske dette. Da må stille spørsmålet: Hvis politiet ikke har ressurser til å beskytte våre svakeste, barna, hvem skal de da beskytte?

Det er ikke bare denne siste saken i VG som svekker politiet og gjør de aktuelle for utskiftning. Tillitten fikk en kraftig knekk etter terroren på Utøya, hvor de fremsto som inkompetente og medansvarlige for at terroren fikk et så enormt omfang.

Alle stener i politiet skulle snus, ny organisering skulle på plass og en rekke personer mistet jobben. Mantraet i det politiske Norge var et mer inkluderende samfunn, det skulle være varmere og ingen skulle falle utenfor. Svaret fra politiet har vært en militarisering av styrkene og for første gang (over en lang periode?) i fredstid, midlertidig bevæpning.

Med en blå/brun regjering ble det fortgang i implementering av enkle løsninger i landets politistyrker. Retorikken er enten er du med oss eller mot oss, en klassisk førkrigspropaganda (kaldkrigs?) hvor vi skal skremmes til å godta et kaldt samfunn.

«Do you feel lucky punk»

Pumpet full av adrenalin rykker Politiet ut på jakt etter kriminelle i storbyens jungel, midlertidig bevæpnet på grunn av faren for terror. Så triggerhappy har de blitt at de 20 ganger bare i år har klart å skyte uten å ville det, såkalte vådeskudd. Mange av vådeskuddene har gått av i garderoben mens politibetjenten har stått foran et speil. SEFO har kritisert antallet anmeldelser av vådeskudd ikke sammenfaller med bruken av kuler.  Alle skudd skal dokumenteres, muligens er det såpass flaut for politiet med skudd i garderoben at de hvis mulig dekker over hendelsen.

En vaskekone på Grønland i Oslo vasket trappeoppgangen, mens hun ble mobbet av noen unger, hun hadde en kjøkkenkniv hun benyttet til å skrape tyggegummi av trappetrinnene.  Politiet rykker ut i stort antall og eskalerer situasjonen bare med måten de kommer. Med sirener og våpen i hånd bruker de et par minutter på å skyte vaskekonen til tross for at alle rundt roper til politiet at de kan fikse situasjonen uten vold. Et enkelt spørsmål som: Skal jeg hjelpe deg å skrape av tyggegummien? kunne kanskje løst problemet for en trolig redd og sinnslidende kone.

Politiet har for første gang på lenge skutt og drept noen og klart å skade en annen.

Politiet skal beskytte oss og avverge vold, ikke være vinner i en skyteepisode. Forbildet er USA, hvor politiet og befolkningen er bevæpnet til tennene til enhver tid. De benytter seg av den makten det innebærer. Skyt først og spør etterpå, synes å være det amerikanske politiets mantra. Norsk politi beveger seg raskt i den retningen.

Politiet kan kjøre rundt som bøller og skyte de de ikke liker. I USA skyter lovens lange arm flere hundre mennesker hvert eneste år.  Istedenfor å beskytte er resultatet det motsatte. De er farlige. Er det noe vi absolutt ikke ønsker er det et politi som ved sin opptreden eskalerer konfliktnivået i samfunnet generelt og spesielt i de enkelttilfellene de møter opp til.

Politiet, like umoderne som telefonkiosker og asbest

Det er stor forskjell mellom hva politiet prioriterer og hva vi ønsker.  Militariseringen av politiet og deres triggerhappy holdning rekrutterer en viss type mennesker. Færre oppegående, tenkende mennesker vil søke seg til politiet. Skulle et empatisk menneske forville seg til å gjøre det vil deres holdninger bli knust, eller de finner noe annet å gjøre.  Politiet får de som liker action, som liker å kontrollere, som liker å utøve makt. Politiet får de vi absolutt ikke trenger.

Legg ned politiet og la noe annet stige opp fra asken

Et Politi som ikke har prioritert beskyttelse av de svakeste i samfunnet, har mistet sin funksjon.  Leverer du en bil på verksted og kosten på reparasjon overstiger verdien av bilen byttes den heller ut, det er det eneste logiske.

Hvor mange ganger skal politiet svikte, det skjer i store hendelser som får offentlig granskning og konsekvens for enkeltpersoner, men det skjer altså hver eneste dag, eksemplet fra VG viser at i hvert fall 100 barn sine overgrep blir daglig prioritert bort av politiet.

Hvem klarer politiet å rekruttere, det er de som liker action, liker å kontrollere, liker å utøve makt. Hørte en kommentar på TV3 sitt patetiske politishow en politidame nesten i fistel på vei ut på jobb si: «vi gir oss ikke før vi har renset byen for all møkka»

Politiet trenger humanister, tenkende personer som kan arbeide sammen med andre etater i planlegging for forebygging av vold og kriminalitet, de trenger spesialister som kan følge digitale spor, de trenger lingvister som kan gjennomføre etterforskning sammen med andre land, de trenger ledere som er opptatt å gjøre samfunnet til et varmere og bedre sted å bo.

De personene politiet aller mest trenger vegrer seg for å søke seg til politiet, noen empatiske personer ser det som sin oppgave å være politi til beste som samfunnet, de vet ikke hva de går til og får rask sine illusjoner knust.

Det er selvsagt bra politifolk, de vasser i byråkrati og kjipe opplevelser, klart det er lett å bli sint med alt de ser. Et fokus i politiet for å hindre kynisme er viktig.

Elefanten i rommet er spørsmålet om kostnaden med å reparere politiet er for stor sett i forhold til kostanden med å lage noe helt nytt. Politimester Bastian har for lengst gått av med pensjon. Hva nå?

 

Les også: Ny hemmelig politiinstruks funnet på horehus

tabola

No posts to display