mandag, februar 14, 2022

Økologisk vs Konvensjonell

Må lese

Sting selger musikken sin

Nå kan trolig Sting alene redde hele regnskogen for selv om ikke beløp er offentliggjort sitter han...

Årets Spellemann-nominasjoner domineres av Girl in Red

Marie Ulven Ringheim setter rekord i antall Spellemann-nominasjoner Årets Spellemann-nominasjoner er endelig ute, og...

Equinor skuffer inn cash i rekordhøyt tempo

Hvis du lurer på hvem som har alle pengene, så er det selskaper som driver med energi...
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Vi bruker mye ennergi på økologisk matproduksjon, men er det egentlig noe poeng. ? Blir vi noe sunnere og er det godt for miljøet.

For første gang i Norge er det gjort en samlet vurdering av kunnskap om økologisk mat og produksjon. -Dette gir oss ny og bedre oversikt over kunnskapen på området, og et bedre grunnlag for å informere forbrukerne, sier Kari Bryhni i Mattilsynet.

Kunnskapsoppsummeringen er utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på oppdrag fra Mattilsynet. Rapporten ser på hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter. VKM har vurdert nasjonale og internasjonale forskningsresultater av betydning for norske forhold.

For en rask oversikt over funn i rapporten viser til vi til VKM sin nettmelding.

Ny og bedre oversikt

VKM fikk i oppdrag å sammenligne økologisk og konvensjonell produksjon når det gjelder plantehelse, dyrehelse og folkehelse. Det er på disse områdene Mattilsynet opplever at det har vært mest diskusjon og sprikende påstander. Miljø og bærekraft ble ikke tatt inn i bestillingen, siden miljøvennlig produksjon er et grunnleggende mål med den økologiske produksjonen. Det kan være aktuelt å se nærmere på de miljømessige konsekvensene senere.

– Det er mange meninger og mye diskusjon om økologisk mat og produksjon. Vi må basere vårt arbeid på vitenskapelig dokumentasjon. VKM har levert et stort stykke arbeid, og vi vil nå bruke tid på å sette oss inn i detaljene. Vi har fått et veldig viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å informere forbrukerne, sier Kari Bryhni, regelverksdirektør i Mattilsynet.

Rapporten gir Mattilsynet et kunnskapsløft på økologiområdet, som både bekrefter og avkrefter vedtatte sannheter på området. Mattilsynet vil bruke rapporten i flere sammenhenger – både til å veilede næringen, og i det nasjonale og internasjonale regelverksarbeidet.

Rapporten avdekker også på hvilke områder det mangler vitenskapelig dokumentasjon til å konkludere i den ene eller andre retningen. Å avdekke disse kunnskapshullene har en verdi i seg selv.

Trygt å spise

VKM slår fast at økologisk og konvensjonell mat er trygg å spise. Mattilsynet får i denne rapporten flere viktige avklaringer. Om det drives økologisk eller konvensjonelt ser ikke ut til å bety noe for innholdet av tungmetaller eller andre miljøgifter i mat. Videre ser det ut til at økologisk og konvensjonell mat har lik risiko for å kunne inneholde sykdomsframkallende bakterier som E. coli og Salmonella.

Den økologiske maten inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat. Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat. Det er første gang en slik beregning har vært gjort i Norge. Det fins per i dag ingen etablert metode for risikovurdering av kombinasjonseffekter mellom rester av ulike plantevernmidler.

Trenger mer kunnskap om helseeffekter

Rapporten avdekker at det er behov for mer kunnskap om helseeffekten av å spise økologisk mat, sammenliknet med konvensjonell mat.

Basert på forskningen som finnes i dag, mener VKM det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. Det er indikasjoner på at økologisk mat kan ha positiv helseeffekt på blant annet immunforsvaret, men VKM viser til at funnene er for få og for sprikende til at de kan trekke noen konklusjon.

Økologisk mat kan inneholde mer av enkelte næringsstoffer og andre stoffer, som mer vitamin C og mer antioksidanter i økologisk frukt og bær. VKM oppsummerer imidlertid at det er lite trolig at forskjellene i innhold av næringsstoffer betyr noe for helsen til mennesker som har et balansert kosthold.

Dyrehelse og dyrevelferd

Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer i økologisk dyrehold er positivt for dyrenes velferd, men økologisk drift gir samtidig større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep. God kontroll på utearealet er derfor viktig for god dyrevelferd og dyrehelse.

Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det i hovedsak ikke funnet forskjell i forekomsten av sykdom hos dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger.

-Her er det flere interessante funn som vi ser at også kan ha overføringsverdi til det konvensjonelle landbruket. Vi ser at rapporten kan være av interesse for mange, blant annet de som gir råd til bønder som driver med økologisk drift, sier Bryhni.

Om kunnskapsoppsummeringen av økologi

•Utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), på oppdrag fra Mattilsynet

• Bygger på nasjonal og internasjonal forskning av betydning for norske forhold

•Ser på hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter

• Mattilsynet vil bruke rapporten til å gi forbrukerne bedre informasjon, veilede næringen og som grunnlag i det nasjonale og internasjonale regelverksarbeidet

 

- Advertisement -

Siste nytt

Sting selger musikken sin

Nå kan trolig Sting alene redde hele regnskogen for selv om ikke beløp er offentliggjort sitter han...

Årets Spellemann-nominasjoner domineres av Girl in Red

Marie Ulven Ringheim setter rekord i antall Spellemann-nominasjoner Årets Spellemann-nominasjoner er endelig ute, og det er spesielt ett navn...

Equinor skuffer inn cash i rekordhøyt tempo

Hvis du lurer på hvem som har alle pengene, så er det selskaper som driver med energi i en eller annen form....

Simply Red kommer til Norge for første gang på 30 år!

Simply Red kommer til Sommerstemning Lillestrøm lørdag 20. august. Simply Red ble grunnlagt i Manchester, og debuterte i 1985...

Rekordmild og våt januar

Det har vært en mild og våt januar, og rekordene for temperatur og nedbør har stått i kø. I...

More Articles Like This