NTB har akkurat sendt ut en melding om at nattens nyheter ikke lenger skal produseres i Norge, men at de etablerer kontor med fire ansatt i Sydney. Den enkle forklaringen er at det er dag i Australia når det er natt i Norge.

NTB sine journalister skal jobbe i nyhetsbyrået AAPs lokaler, der flere europeiske aviser og nyhetsbyråer allerede er på plass. Nattevaktene skal dekke de samme sakene som dagens nattevakter.

Alle vet at arbeid om natten tærer både på helse og forhold og med å gjøre dette vil det ifølge sjefsredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt frigjøre kapasitet som skal brukes til å møte det økende behovet for nyheter om natten og tidlig om morgenen.

Ingen mister jobben som følge av dette og de totale kostnadene for nattevekttjenester er så å si de samme fortsetter Pål Bjerketvedt.

NTBs redaksjonsklubb har lenge vært høylytte motstandere av flytteplanene og klubbleder Nina Haabeth er naturlig nok skuffet over utfallet.

– Jeg er ikke overrasket, men jeg er skuffet. Vi er bekymret for de journalistiske utfordringene. Vi er betenkt over å dekke norske nyheter fra Australia, og skulle gjerne hatt mer debatt om dette også utenfor huset, sier hun til NTB.

– Nå som saken er vedtatt, må vi se framover og sørge for at de som reiser, får best mulig økonomiske og journalistiske betingelser, sier Haabeth.

Regner med at ansatte i NTB nå vil kappes om å få lov til å flytte til Sydney, byen er nesten alltid på toppen av kåringer over verdens beste byer å bi i.

NTB er Norges største nyhetsbyrå og leverer innhold til de fleste norske mediehus.

f7.no -> adds
tabola