Ordningen med Nøkkelmerking av dagligvarer har fått mye kritikk, fordi varer som inneholder mye salt og lite fullkorn kommer nøkkelhullmerket. Bruk av Palmeolje og andre varer som ikke er bra for miljøet har historisk kommet igjennom. Det har også vært presentert flere konspirasjonsteorier om sammenblanding mellom myndigheter og kommersielle interesser. Nå skal nøkkelhullet trolig gjøres mindre, selv har jeg alltid lurt på hvordan Gandiosa pizza kan være nøkkelhullmerket.

Med kostholdsutfordringene vi står overfor og vekten nøkkelhullet tillegges av norske helsemyndigheter, må det settes strengere krav. Dette gjelder ikke minst innholdet av salt og fullkorn, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

– Nøkkelhullet er en viktig veiviser til sunnere valg. Samtidig må kriteriene være strenge for å sikre tillit og at industrien har noe strekke seg etter. Her er ikke Nøkkelhullet i mål. Kravene er på flere områder for snille og matgrupper, slik som yoghurt, er utelatt.

For å få Nøkkelhullet må matvarene oppfylle en rekke kriterier for innhold av fett, sukker, salt og fiber, og skal være et sunnere alternativ sammenlignet med andre lignende produkter.

Matmyndighetene foreslår skjerpete saltkrav på noen områder, men samtidig er det grupper hvor det tillates for mye salt. For ost er kravene senket og nivået for kjøtt- og fiskeprodukter er for høyt.

– Når saltinntaket i den norske befolkningen i snitt er dobbelt så høyt som det bør være, hadde vi forventet strengere krav, ikke minst så lenge helsemyndighetene omtaler nøkkelhullet som det viktigste tiltaket for å redusere saltbruken, sier Gunstein Instefjord.

– Skal vi ta saltutfordringene på alvor må det settes strengere krav. Her er det også nødvendig at myndighetene setter forpliktende mål for å få ned saltinnholdet i ulike produktgrupper.

Forbrukerrådet har nylig gjennomgått merkingen på brød og sett at det ikke er enkelt å velge sunt. Dessverre er merkingen av brød mer forvirrende enn opplysende. Nøkkelhullet hjelper heller ikke mye.

– Å øke kravene til fullkorn i brød fra 25 til 30 prosent er en start, men ikke så mye mer. For å snakke om grovt brød bør andelen fullkorn være minst 50 prosent av tørrstoffinnholdet, sier Gunstein Instefjord.

– Kravet til innhold av fullkorn i nøkkelhull harmoniserer dårlig med målet om at vi skal spise grovere. Skal vi oppnå anbefalt daglig inntak av fullkorn ved å spise brød med Nøkkelhull, må vi spise 12 brødskiver per dag.

f7.no -> adds
tabola