Ni av 17 solkremer hadde feil solfaktor

0
128

Av 17 tilfeldig utvalgte solkremer viste analyser at ni kremer hadde dårligere beskyttelse enn den solfaktoren som var oppgitt. To av solkremene hadde store avvik fra oppgitt merking, og fikk omsetningsforbud av Mattilsynet.

Det var i overvåknings- og kontrollprogrammet for kosmetikk 2018 at Mattilsynet gjorde analyser av et tilfeldig utvalg av 17 solkremer (13 ulike merker) på det norske markedet. Hensikten var å avdekke hvor godt de beskytter mot UVB- og UVA-stråling. Varedeklarasjonen på solkremene ble også vurdert. Mattilsynet undersøkte i tillegg om enkelte nylig forbudte ingredienser (UV filter, konserveringsmiddel) var deklarert i ingredienslisten. Analysene ble gjennomført av Eurofins ut fra europeiske standarder for denne type målinger.

-17 solkremer representerer bare en liten del av markedet for solkremer, men vi er overrasket over at vi fant såpass mange avvik på solfaktor i utvalget. Med unntak av de to solkremene som fikk omsetningsforbud, beskytter de sju andre som hadde avvik, selv om beskyttelsesfaktoren er lavere enn det merkingen tilsier. Vårt råd er derfor å bruke godt med solkrem, og gjerne smøre på flere ganger om dagen for å være på den sikre siden, sier seniorrådgiver Rune Jemtland i Mattilsynet.

Feil med halvparten av kremene

I hele ni av 17 solkremer (52,9%) ble det funnet lavere solbeskyttelse enn det som var oppgitt. Syv av 17 solkremer (41,2%) hadde lavere SPF (UVB) enn deklarert på produktet, og fem av 17 (29,4%) beskytter dårligere mot UVA-stråling enn det Mattilsynet og EU anbefaler. Ett produkt tilfredsstilte ikke standarden til å være et solbeskyttelsesprodukt fordi verdien av kritisk bølgelengde lå under minimumskravet til denne typen produkter.

Nylige undersøkelser fra andre land bekrefter våre funn. Undersøkelser fra USA i 2016 viser at veldig mange solkremer ikke gir den solfaktorbeskyttelsen de påstår (avvik på 43%). Undersøkelser fra New Zealand i 2017 avdekket også at mange solkremer var merket med for høy solfaktor, sier seniorrådgiver Rune Jemtland.

Ingen forbudte ingredienser

Merkevurderingen fastslo mangler på enkelte solkremer, spesielt når det gjaldt informasjon om korrekt bruk av solkremen og merking med advarsel. Dette gjaldt fire produkter. Vi undersøkte også om enkelte nylig forbudte ingredienser (UV filter, konserveringsmiddel) var med i listen over ingredienser, men fant ingen avvik. Dette er positivt.

-Selv om prøveuttaket er basert på stikkprøver, og noen av de analyserte solkremene ikke er på markedet lenger, viser resultatene at bransjen har en jobb å gjøre når det gjelder å sikre at de selger solkrem med riktig merking av solfaktor. I tillegg må de sørge for merking som ivaretar at solkremen blir brukt riktig. Det er viktig å merke med korrekt solfaktor av helsemessige årsaker, slik at forbrukerne skal kunne beskytte seg mest mulig mot skadelig UVB og UVA-stråling, sier seniorrådgiver Rune Jemtland i Mattilsynet.

Kilde. Mattilsynet

tabola

No posts to display