Eldre på internett, foto: Medietilsynet

Nesten sju av ti har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann, viser Medietilsynets nye undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen.

Fire av ti nordmenn har kommet over falske nyheter på nett i løpet av det siste året, og halvparten har sett falske nyheter om koronapandemien på nett. Tallene samsvarer med resultater fra tidligere undersøkelser Medietilsynet har gjort.

 – Det er bra at folk har en kritisk tilnærming, men samtidig sier tallene at desinformasjon og falske nyheter dessverre er blitt ganske vanlig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Les på Engelske Klubber: Mason Greenwood forlenger med Manchester United

De yngste og eldste synes det er vanskeligere å håndtere falske nyheter enn resten av befolkningen, viser Medietilsynets nye undersøkelse. Mens nesten fire av ti blant 25-59-åringene mener de har god kontroll på hva som er falske nyheter, mener kun to av ti av de yngste (16-24 år) og én av ti av de eldste (80+) det samme.

– Tallene viser at det er ekstra viktig å styrke den kritiske medieforståelsen blant de eldste og yngste. Medietilsynet jobber allerede med tiltak rettet mot disse gruppene, og resultatene fra denne undersøkelsen bekrefter at det er en riktig prioritering, sier Velsand.

Det er færre eldre enn i befolkningen generelt som svarer at de har kommet over falske nyheter på nett det siste året, mens flere yngre sier de har sett flere falske eller usanne nyheter enn resten av befolkningen.

Les på Sporten: Frister Kingsley Coman med dobbel lønn

– Det kan skyldes at de eldste i mindre grad er oppmerksomme på at informasjon de kommer over på nettet, ikke nødvendigvis er sann, mens de yngste er mer på nett og derfor blir mer eksponert for usann informasjon, sier Velsand.

Facebook og andre ikke-redaksjonelle nettsteder er de vanligste kildene til falske nyheter, viser Medietilsynets undersøkelse. For eksempel oppga 35 prosent av respondentene å ha sett falske nyheter om korona på Facebook.

Kilde: Medietilsynet

Se også: Mexico har innført forbud mot engangsplast

f7.no -> adds
tabola