fredag, desember 3, 2021

Hanne Skartveit farligere enn Mulla Krekar

Må lese

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter...

Paris er ikke lenger verdens dyreste by

Hvert år rangerer The Economist Intelligence Unit (EIU) levekostnader i verdens dyreste byer. Oslo som føles som...

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, maner til militær opprustning og fortsatt bruk av atomtrussel for å møte aggresjon fra Russland.  Innholdet i dagens artikkel i VG er så overraskende og så langt ute på ytterste høyre at man må lese den flere ganger for å forsikre seg om at det faktisk står det man tror.

Forverringen av forholdet mellom Russland og Vesten under Putin er bekymringsfullt. Det er ikke Hanne Skartveit sin beskrivelse av Russland som ensidig ansvarlig for situasjonen som er det verste med det hun skriver, men det er konklusjonen. Vi må massivt ruste opp og få med oss resten av Europa. Nøyaktig hvor mye opprustning som skal til for å stoppe et eventuelt russisk angrep skriver hun ikke, men man skulle tro at det trengs mye.

Overskriften forteller hvor hun ønsker å gå med artikkelen, spørsmålet som stilles er: Hva hvis russerne kommer? Hun skriver «Russland, under president Vladimir Putin, er farlig. Vi i Norge må innse faren og ruste opp».

Kanskje vi må minne om at den eneste gang russiske soldater har vært I Norge uten invitasjon var da de var med å befri landet fra nazi Tyskland.

Det er helt utelukket å tenke seg et scenario hvor Norge blir angrepet av Russland, men det er nødvendig at nok mennesker tror det for at vi skal følge oppfordringen til VG om å ruste opp.

Hanne Skartveit sitt brennende ønske om å ruste opp er fulgt opp med en tro på at vi skal benytte atomvåpen for sin avskrekkende effekt og latterliggjør Arbeiderpartiet sitt trolige valg om å støtte arbeidet for en atomvåpenfri verden, blir hun en nyttig idiot for verdens våpenindustri.

Norges mest folkelige avis stiller seg på samme måte som Norges mest folkelige parti langt på siden av hva folkemeningen er, 80 % av Norges befolkning har skjønt hvor farlig atomvåpen er og er for en atomvåpenfri klode.

Hanne Skartveit skriver: «Men vi må ikke være naive. Vi trenger et sterkt forsvar, vi trenger Nato, og vi trenger Natos atomstrategi. Derfor er det så useriøst, ja faktisk sjokkerende, når Ap nå ser ut til å gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Verstingland som Russland vil aldri etterleve et slikt forbud. Dersom bare våre venner gjør det, blir verden et enda farligere sted».

Det er også en fordel å faktisk lese det forslaget som Arbeiderpartiet nå ser ut til å støtte før man kritiserer det og kaller det uklokt. I forlaget står det ikke at noen land ensidig skal kvitte seg med atomvåpen, men alle land og alle atomvåpen. Det er en målsetning som man skal jobbe mot. Ingen av forslagsstillerne mener at kun USA og Vesten skal kvitte seg med atomvåpen.

Det siste verden trenger nå er mer våpen. Ikke bare trengs våpen for å kunne krige, opprusting i seg selv, er den største enkeltfaktor for krig.  Det finnes ingen historiske eksempler på større kriger som ikke har hatt en periode med opprustning og oppbygging av fiendebilde i forkant.

Det som er virkelig er naivt er å tro at problemstillingen med et aggressivt Russland løses ved opprustning.  Et våpenkappløp har bare negative følger, vi bør ikke la oss lure igjen.

Avslutningen av artikkelen til Hanne Skartveit slutter med slagordet Atomvåpen for fred. Det er i beste fall ment som en underholdene provokasjon, men sammenstilt med argumentasjonen ovenfor om at vi burde være skikkelig redde og ta til våpen før det er for sent, forsvinner det humoristiske.

Enhver stor krig i verden har startet med opprustning, det er den faktoren som veier tyngst i forklaring til hvordan krig starter.  Det er ikke tilfeldig at vi nå har en massiv oppbygging av fiendebilde i verden, et resultat av finanskrisen var en nedgang i verdens militærbudsjetter. Dette er et gode for alle andre enn våpenprodusenter som med enorm økonomisk og politisk makt skremmer oss til å ta dårlige valg, akkurat som Hanne Skartveit nå har gjort seg til eksponent for.

Det er stort sett de samme menneskene som ikke tror på global oppvarming, som tror atomvåpen fører til økt sikkerhet. Det finnes ikke en situasjon hvor bruk av atomvåpen er riktig svar.

Atomvåpen er forbudt på norsk jord og ikke er en del av vår nasjonale forsvarsstrategi. Nato besitter ikke atomvåpen selv om noen av medlemslandene gjør det.  Det kan ikke være slik at de landene som er så uheldige å ha atomvåpen, skal styre utviklingen mot avvikling. Atom- maktene har malt seg opp i et hjørne. Resten av verden må hjelpe dem å finne veien ut.

Atomvåpen har ingen militærstrategisk betydning, de kan ikke brukes og militære ledere også i USA er motstandere av atomvåpen nettopp av den grunn. Blir atomvåpen brukt er det ikke noe igjen å forsvare, menneskeheten er da utryddet.

Midt inne i all hatpropagandaen ført i pennen av Hanne Skartveit, skriver hun at vi bør opprettholde dialog med Russland. Hvis dette var en invitasjon til nettopp det, er jeg usikker på noen andre oppfatter det, slett ikke Russland.

VG, som fortsatt er en del av samfunnsdebatten, videre bringer holdninger som er en større fare for rikets sikkerhet enn Mulla Krekar og vodkadrikkende russere.

Som redaktør er man ansvarlig for å forvalte mediets holdning til omverden, det betyr at det som føres i pennen her er offisiell VG politikk. Nå som VG blåser i krigs-hornet får vi håpe ingen hører etter.

 

VG artikkel: Hva hvis russerne kommer

- Advertisement -

Siste nytt

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter...

Paris er ikke lenger verdens dyreste by

Hvert år rangerer The Economist Intelligence Unit (EIU) levekostnader i verdens dyreste byer. Oslo som føles som en dyr by er faktisk...

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020. – Selv om...

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første gang presentert i en soloutstilling...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år med Black Friday som fenomen,...

More Articles Like This