Gjennomførte over 8000 oppdrag i 2022

0
12
Assistanse av seilbåt med fremdriftsproblemer, sommeren 2022. (Foto: Anders Ödman/Redningsselskapet)

Etter en rekordsommer på vannet i 2021 ble det i fjor en nedgang i antall oppdrag for Redningsselskapet. På landsbasis var det 8 prosent færre oppdrag.

Totalt gjennomførte Redningsselskapets 54 fast og frivillig bemannede redningsskøyter 8207 oppdrag gjennom 2022.

Det gir en nedgang på 8% fra rekordåret 2021, hvor Redningsselskapet gjennomførte 8933 oppdrag. Fra 2020 er nedgangen på rundt 3%. 54 % av fjorårets oppdrag ble utført i høysesongen fra 1. mai til 1. september.

Juli var den travleste måneden med 1558 oppdrag, noe som tilsvarer rundt 50 oppdrag daglig.

– I fjor hadde vi en liten nedgang etter en rekordsommer på vannet i 2021. Våre faste og frivillige mannskaper bistod i 2022 til en stabil og svært god beredskap langs norskekysten, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling sjø i Redningsselskapet.

Utførte oppdrag årlig 

202020212022
850289338207

Utførte oppdrag i høysesongen (1. mai til 1. september)

202020212022
495453944438

22 liv reddet

I 2022 reddet Redningsselskapets mannskaper 22 liv og berget 72 fartøy. Til tross nedgang i antall oppdrag, har antall søk- og redningsoppdrag holdt seg stabilt. I 2022 deltok Redningsselskapets mannskaper i 914 oppdrag, mot 955 i 2021 og 1115 i 2020.

Totalt seilte Redningsselskapets fartøyer 156 000 nautiske mil i 2022. Det tilsvarer rundt 7 ganger rundt jordkloden, eller hele den norske kystlinjen langs fastlandet inkludert fjorder rundt 12 ganger.

Fremdriftshavari er den største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen. Av andre oppdrag er grunnstøtinger en gjenganger i Redningsselskapets statistikk. Her var det i fjor en markant nedgang.

Grunnstøtinger

2019202020212022
375449449322

De siste årene har det vært en økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. Årsaken til denne økningen er sammensatt. I 2022 deltok Redningsselskapet på 83 slike oppdrag, noe som er en økning på 38% fra 2019, hvor det var 60 brannrelaterte oppdrag.

Brann 

2019202020212022
59948183

Størst økning i Trøndelag 

Mens de fleste fylkene hadde nedgang i antall oppdrag i 2022, opplevde skøytene i Trøndelag større oppdragsmengde enn året før. Økningen henger sammen med flere faste avtaler, som los-kjøring fra vår stasjon på Fillan.

Felles for de fleste fylkene var en nedgang i antall oppdrag. Nedgangen var størst i Rogaland, Viken/Oslo og Innlandet, som alle opplevde 21% færre oppdrag. I Vestfold og Telemark var dette tallet 18%. Dette skyldes primært færre av de typiske oppdragene, som fremdriftshavari, grunnstøting og lekkasje.

Fordeling av oppdrag per fylke

202020212022Endring
2020-2021
Endring
2021 – 2022
Troms og
Finnmark
443547509+ 24 %– 7 %
Nordland128113681358+7 %– 1 %
Trøndelag8919351068+5 %+ 14 %
Møre og 
Romsdal
407365389-10 %+ 6 %
Vestland726711612– 2 %– 14 %
Rogaland434479377+ 10 %– 21 %
Agder105411161107+ 6 %– 1 %
Vestfold og 
Telemark
123312651041+ 3 %– 18 %
Viken / Oslo194920861643+ 7 %– 21 %
Innlandet796148– 22 %– 21%

Topp 5 – redningsskøyter med fast mannskap 

Redningsskøyte / stasjonAntall oppdrag i 2022
RS 172 Ragnar Stoud Platou – Skjærhalden (Hvaler)453 oppdrag 
RS 171 Ivar Formo – Oscarsborg (Drøbak)417 oppdrag
RS 142 Horn Flyer – Fillan (Hitra)630 oppdrag
RS 147 Inge Steensland – Arendal450 oppdrag
RS 126 Harald V – Rørvik 364 oppdrag
RS 168 Hans Herman Horn – Bodø / Træna361 oppdrag

Topp 5 – redningsskøyter med frivillig mannskap 

Redningsskøyte / stasjonAntall oppdrag i 2022
RS 161 Einar Staff Sr. – Oslo391 oppdrag
RS 156 Eivind Eckbo – Tønsberg338 oppdrag
RS 143 Uni Kragerø – Kragerø205 oppdrag
RS 166 Horn Stayer – Skjebergkilen190 oppdrag
RS 170 Prinsesse Ragnhild – Horten228 oppdrag
tabola

No posts to display