Etter en regntung vinter på østlandet håper mange på at klimaendringer bare er et blaff og at vi får gode tørre vintre med mye skigåing og sol. Det som forskerne forteller gang på gang er at der det er vått blir det våtere, og der det er tørt blir det tørrere og vind, det blir det mere av. Idag la FNs byrå for spesialvær frem en ny rapport som nok en gang understreker det vi egentlig allerede vet. Det blir mer ekstremvær og det er menneskeskapt.

Ekstreme hendelser i klimaet i 2013 er i tråd med hva vi kunne forvente av klimaendringer og det er ikke tvil om at det er menneskeskapt.. Dette sier FNs byrå for spesialvær i en ny rapport.(del avVerdens Meterologiske Organisasjon)

De mange ekstreme hendelsene i 2013, blandt annet den ødeleggende super tyfonen Hayian på Filippinene og den uventede ekstremtørken i Australia er blant nylige eksempler på ekstremvær.

Mange av de ekstreme hendelsene i 2013 er i tråd med hva vi har vært i stand til å vente som følge av klimaendringer forårsaket av mennesker, sier Michel Jarraud, generalsekretær i WMO.

Han viser til nyere studier fra Australia og sier at selv ekstrem kulde i Europa og USA og flom i India, Nepal, Kina, Russland og Sentral-Europa var forårsaket av menneskeskapte klimaforandringer.

f7.no -> adds
tabola