Foto: Pixabay

Det er mange som sjekker mobilen mens de sitter bak rattet. Nesten halvparten av oss har skrevet eller sjekket tekstmeldinger mens bilen dundrer fremover, viser ny undersøkelse.

40 % av de spurte svarer at de har tekstet mens de kjører bil. Det kommer fram i en undersøkelse Yougov har gjort for Frende forsikring.

– Fire av ti er kort og godt fire for mange, men vi er dessverre ikke overrasket. Vår erfaring er at svært mange bilister bruker elektronisk utstyr mens de kjører bil, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent ved Trafikkorpset ved Oslo politidistrikt om undersøkelsen til Frende.

Trygg Trafikk rister også på hodet over tallene.

– Dette er faktisk er stort problem. Oppmerksomhetssvikt som følge av SMS-bruk bak rattet er nok en god forklaring på uforklarlige ulykker. Dette må det bli en slutt på med en gang, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Forsikringsbransjen ser mange ulykker som skyldes uoppmerksom kjøring.

– Påkjørsler bakfra er typisk for ulykker som ofte skyldes uvettig mobilbruk. Mobilen piper, du slenger et blikk på den og plutselig har du kjørt på bilen foran deg, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

30-åringene er verstingene

Den aldersgruppen som er desidert verst er de mellom 30 og 39 år. Her sier hele 61 prosent at de har lest eller skrevet meldinger mens de kjører.

– Dette er en aldersgruppe som ikke klarer å la være. På trikken i går satt 98 prosent av de rundt meg og så på skjermen. Det er vel ikke så enkelt å forandre denne vanen når de skal kjøre bil. Her er det behov for voksenopplæring, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Han påpeker at hvis du kjører i 80 km/t og ser i fire sekunder på mobilen har du forflyttet deg 88 meter.

Bare 16 prosent av de over 60 at de sjekker mobilen mens de kjører.