Fem på Tolv: Nødvendig med en ny definisjon av hva sikkerhet er

0
232

Samtidig som USAs president Donald Trump var på NATO-toppmøte i Bryssel og forsøkte å true frem ytterligere økning av militærbudsjettene til alle de andre medlemslandene var det demonstrasjoner og markeringer over hele verden, også i Oslo, utenfor Stortinget. 

Appellen ble holdt av min mor Ingeborg Breines: Her er en utskrift som er vel verdt å lese:

Velkommen til denne punktmarkeringa mot militarisering som vi symbolsk har kalt Fem på Tolv!

Takk for at dere vil være med! Vi er ekstra glade for at dere kom siden det ikke er så lett å mobilisere folk i 30 graders varme midt i fellesferien. Vi har valgt dette tidspunktet siden NATOs toppmøte i Bryssel starter i dag og vi ville være samkjørt med fredsbevegelsen i Europa som demonstrerer i Bryssel – og som egentlig har demonstrert fra 7. juli, som er ett-årsdagen for FNs Traktat mot atomvåpen, som Norge verken har underskrevet eller ratifisert. Skam på fedrelandet!

Og hvorfor er vi her foran Stortinget?
Vi er her fordi vi er redde, sinte, indignerte, skuffet, ja egentlig er vi rasende over at disse mange utspekulerte metodene for å få oss til å tro at militær makt gir oss sikkerhet og trygghet i stor grad ser ut til å ha lyktes.
Vi er her fordi vi mener vår sikkerhetspolitikk er gammeldags, utdatert, illusorisk, rett og slett latterlig om den ikke også hadde vært så farlig.
Vi er her fordi vi mener at krig må kriminaliseres og at de som fører, eller oppfordrer til krig må stilles for internasjonal rett.

Vi er her fordi vi ikke vil ha noen opprustning:
– Ikke 2% av brutto nasjonalprodukt til militæret slik NATO krever.
– Ikke amerikanske eller andre militærbaser eller etterretning på norsk jord – ikke på Værnes, ikke på Sætermoen, ikke på Rygge, ikke på Andenes, ikke på Fauske, ikke i Vardø og slett ikke på Svalbard….
– Ikke svære NATO øvelser i Norge. Vi må stopp Trident Juncture krigsspillet som skal foregå i midt-Norge hele høsten med 40 000 soldater, 140 krigsfly, 70 krigsskip og tanks som rekker kilometervis, og det hele skal koste Norge i alle fall en milliard uten å ta med hva som kan bli ødelagt og forurenset.
– Ikke piggtrådgjerde langs grensa mot Russland.
– Ikke amerikanske våpenlager på norsk jord.

Vi er her fordi vi ikke vil være en del av NATOs aggressive og ekspansive ”out-of-area”- politikk, slik vi har sett den i Serbia, Afghanistan, Irak, Libya ..
– fordi vi ikke kan godta NATOs atomvåpenstrategi. Vi ønsker at alle atomvåpen skal ødelegges før de ødelegger oss.
– fordi vi ikke vil ha atomvåpen på norsk jord verken i fredstid eller i krig.
– fordi vi ikke vil at det skal være stasjonert amerikanske atomvåpen i Europa, i Tyskland, Nederland, Belgia, Italia og Tyrkia, og ikke vil at disse B61-12 nå skal moderniseres og effektiviseres.

Vi er her fordi vi ikke vil tillate den enorme forurensinga militærindustrien og militærvesenet fører med seg. Vi vil ikke skusle bort våre ressurser på unyttig og farlig produksjon og konsum.
Vi er her fordi vi ikke vil ha polarisering, spenning og fiendebildebygging som kun er til nytte for militærindustrien og våpenhandlerne.
Vi er her fordi vi tror på felles sikkerhet i Norden, i Europa, i verden – uten atomvåpen – og med Russland.
Vi er her fordi vi tror på menneskelig sikkerhet, på at vi må investere i freden, i mellommenneskelig forståelse, i humanisme og muligheter for alle.

Vi er her fordi vi ønsker å bidra til internasjonal solidaritet og vennskap, fordi vi tror på nødvendigheten av å bygge en trygg og tillitsfull verden. Bygge fredskultur og ikke-vold. Vi tror på dialogen og ønsker ikke å være del av en aggressiv forsvarspakt som er truende og forurensende og tar midler som trengs for å møte folks behov og ønsker.
Vi er her foran Stortinget fordi vi også må diskutere vårt demokrati. Det kan knapt sies å være deltakerstyrt når folkeviljen ofte er så forskjellig fra hva makta utfører. Er det representativt når så mange viktige avgjørelser er skjult for folk? Det er en myte at demokratier slik vi har dem i dag ikke fører krig. Verdens største demokrati og supermakt leder an i krigføring. Midt-Østens eneste demokrati begår forferdelige overtramp. Og hvis Norge er et demokrati er vi alle ansvarlige for hva Norge er med på eksempelvis i Libya, i Afghanistan og i Syria.
Vi er her fordi vi ikke er naive eller uinformerte eller utopister som ikke tror på muligheten av å realisere våre visjoner.

Vi er rett og slett her fordi vi vil ha en skikkelig debatt om hva som er sikkerhet, hva som gjør oss trygge i dag. Vi vil ha matsikkerhet – ren luft og rent vann som er trygt for oss, for våre barn og barnebarn – og for alle. Vi vil styrke FN og legge ned NATO. Militæret kan verken løse klima- eller miljøkrisen, derimot er det den aller største forurenser. Militæret kan ikke få bort atomtrusselen eller løse konfliktene som oppstår ved stadig større ulikheter. Derfor vil vi flytte ressurser fra militært forsvar til reelt forsvar av menneskeheten og vår unike planet

Vi er her fordi vi skulle ønske at Norge som et rikt lite land ville gå foran og vise hva et land som baserer seg på fredskultur og dialog kan få til. Vi kan bidra til å skape skjønnhet, mening og glede. Fornøyde, kreative folk begår ikke vold og lager ikke krig.

Ingeborg Breines
tabola

No posts to display