Enighet med Storbritannia om midlertidig avtale

0
29
Næringsminister Iselin Nybø

Norge, Island og Storbritannia er enige om en midlertidig vareavtale, som vil gjelde fra 1. januar og frem til frihandelsavtalen trer i kraft.

Med den midlertidige vareavtalen videreføres den generelle markedsadgangen for varehandel. Det vil blant annet si at det ikke blir ny toll på industrivarer når Storbritannia forlater det indre markedet midnatt 31. desember.

Les: Fotballstjernen Lukas Podolski redder ishockeyklubb med kebabpenger

– Nå har vi sikret at varehandelen mellom Norge og Storbritannia fortsetter med samme tollsatser som i dag. Det har vært viktig for oss å jobbe for at denne avtalen ivaretar næringslivets umiddelbare behov for å unngå høyere tollsatser, mens forhandlingene om en frihandelsavtale fortsetter, sier næringsminister Iselin Nybø.

I dag reguleres markedsadgangen av EØS-avtalen. Alle etablerte tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer, videreføres. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. Den midlertidige vareavtalen bygger på avtalen som Norge og Storbritannia signerte i april 2019, i tilfellet Storbritannia skule forlate EU uten en utmeldelsesavtale.

Avtalen går nå gjennom de formelle stegene som må på plass før den kan signeres og tre i kraft. Det tas sikte på at avtalen vil bli signert i midten av desember.

Les på Popidol: Zlatans liv så langt blir film

Forhandler fortsatt for fullt om en frihandelsavtale

Samtidig pågår frihandelsforhandlingene mellom Norge og Storbritannia med full styrke, og partene tar sikte på å avslutte forhandlingene så fort som mulig. Den midlertidige vareavtalen man nå er enige om vil gjelde frem til en frihandelsavtale er på plass.

– Å ferdigstille en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia som skal sikre best mulige vilkår for næringslivet vårt, er vår hovedprioritet. Forhandlingene pågår for fullt og jeg håper at vi snart kan ferdigstille disse, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bakgrunn

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU. Når Storbritannia trer ut av det indre marked fra og med 1. januar 2020 fører det til at partene mister felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettsikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS-avtalen.

Norge forhandler en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia sammen med EFTA-landene Island og Liechtenstein. En frihandelsavtale kan ikke erstatte EØS-avtalen, uansett hvor omfattende og ambisiøs frihandelsavtalen vil være, og næringslivet må forberede seg på at de vil oppleve nye handelshindre når Storbritannia går ut av det indre marked.

Fakta:

  • Verdien av norsk vareeksport til Storbritannia var i 2019 på 184,2 milliarder kroner. Av dette utgjorde olje og gass ca. 151,4 milliarder kroner, rundt 82 prosent av den totale vareeksporten
  • Norsk næringsliv solgte i 2018 tjenester til Storbritannia for rundt 38 milliarder kroner.
  • Norge importerte varer og tjenester for 85 milliarder kroner fra Storbritannia i 2019.
tabola

No posts to display