Alstom et globalt fransk industrikonsern som har blitt tvunget til å inngå forlik med amerikanske myndigheter. De har innrømmet korrupsjon i forbindelse med kontrakter til en verdi av over 3 milliarder dollar. Selv om ikke korrupsjonen har foregått i USA har de i forliket godtatt å betale 772 millioner dollar i bøter til USA. Dette er rekord for bøter av denne typen.

Les også F7 sin artikkel om global korrupsjon. OECD med rystende korrupsjonsrapport

USAs visejustisminister er forbløffet over Alstom sin korrupsjonspraksis, den var verdensomspennende, uforskammet og i mange tilfeller åpenlys. Det var oftere korrupsjon enn ikke korrupsjon.

Alstom har erkjent straffeskyld og vedtatt boten, som tilsvarer drøyt 5,66 milliarder norske kroner, opplyser justisdepartementet i Washington mandag.

Dersom boten godkjennes av en amerikansk domstol, blir det den største USA noensinne har ilagt et selskap for brudd på amerikanske bestikkelseslover i utlandet.

Alstom har innrømmet å ha bestukket offentlige tjenestemenn for å vinne kontrakter innen energi og samferdsel verden over, inkludert Indonesia, Saudi-Arabia, Egypt, Taiwan og Bahamas.

Justisdepartementet sier boten størrelse kommer av Alstoms manglende vilje til selv å avdekke forholdene og manglende samarbeid med amerikanske etterforskere.

Nå som ny ledelse og at den franske stat har kjøpt seg opp i selskapet angrer de sine handlinger og vil etterleve fullt punktene i forliket. Følges det i 3 år vil tiltalen trekkes. Slike avtaler er meget dyre ikke bare i forhold til beløp betalt, men også etterlevelse av en null toleranse ovenfor ureglementerte utbetalinger. Advokat og revisorkostnader til dette beløper seg til enorme summer. Norske Abel hold på å knekke på grunn av en slik avtale med amerikanske myndigheter.

Botens størrelse gjenspeiler Alstoms manglende vilje til å avdekke udådene på egen hånd og samarbeide med amerikanske etterforskere, ifølge justisdepartementet.

Ny Alstom direktør Patrick Kron sier «Det har vært en rekke problemer i fortiden, og vi beklager virkelig det. Dette forliket gjør at vi kan legge saken bak oss og fortsette innsatsen for å sikre at forretningene utføres på en ansvarlig måte, i samsvar med den høyeste etiske standard.

Selskapet er også siktet i Storbritannia i forbindelse av bestikkelser av tjenestemenn.

f7.no -> adds
tabola