tirsdag, november 30, 2021

Det Internasjonale energibyrået ser kjernekraft som løsningen

Må lese

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år...
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Man skulle tro at kjernekraft melde seg ut av kampen om å representere fremtidens energiløsning etter Fukushima katastrofen for et par år siden og det stadig tilbakevennende problemet med at nasjoner som Iran har lyst til å koke atomvåpen på bakrommet til kraftverkene.

Det er ingen som bestrider farene som ligger i atomkraftverk eller det faktum at det er dyr energi å produsere, men nå mener Det internasjonale energibyrået (IEA) at atomkraft er eneste løsning for å hindre fortsatt økning av utslipp av CO2.

Historisk sett var det beste året for atomkraft 1996, da sto atomkraftverk for 18 prosent av den globale elektrisitetsproduksjonen, i dag er tallet 11 prosent.
Hvis Det internasjonale energibyrået får det som de vil og beskriver i sin rapport World Energy utlook 2014 at «kjernekraft er en av de få mulighetene vi har til å redusere CO2 utslipp samtidig som vi forsyner og erstatter kullkraft i energisystemet.

I dag sørger atomkraftverk for 11 prosent av den globale elektrisitetsproduksjonen, en nedgang fra 18 prosent i toppåret 1996.
IEA forespeiler at verdens installerte kjernekraftkapasitet kan øke med 60 prosent i 2040, fra 392 GW til 624 GW.

Hvis scenariet slår til, vil kjernekraften ha bidratt til å unngå CO2-utslipp tilsvarende verdens globale CO2-utslipp i nesten fire år. Siden kjernekraftens introduksjon på energimarkedet i 1991 skal den ha forhindret utslipp av 56 gigatonn CO2.
Med andre ord mener byrået at omkostningene ved kjernekraft er vesentlig mindre enn ved å opprettholde dagens utslippsnivåer. De mener at alternative energikilder og sparemuligheter tar for lang tid.

Det er mange gamle reaktorer, og de må snart stenge, dette koster ekstrem mye, ca. 200 reaktorer står på stengelisten og det vil ifølge IEA koste omkring 100 milliarder dollar, byrået innrømmer at det er stor usikkerhet med tallene fordi vi rett og slett ikke har erfaring med å stenge. Til tross for dette mener de alt vi opp imot 2040 skal øke produksjonen av atomkraft med minst 60%.
Mer produksjon av atomkraft fører også til mer lagring av radioaktivt avfall, hvis IEA får det som de vil dreier det seg i 2040 om over 705.000 tonn.

Og ikke nok med de, de håper at antall land som produserer atomkraft skal øke fra dagens 31 til 36.
Blir det produksjon av atomkraft i Norge husk at det ikke er så farlig, bare du har med deg et pledd og en appelsin hvis uhellet skulle være ute.

- Advertisement -

Siste nytt

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første gang presentert i en soloutstilling...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år med Black Friday som fenomen,...

Det lengste stedsnavnet i verden har 85 bokstaver

Innbyggerne i Mamungkukumpurangkuntjunya-bakken i Australia trenger litt tålmodighet med å lære å stave navnet på hjembyen deres. Hver...

Videoautomater tar fullstendig av

Det er lenge siden vi satt på en skjerm og fulgte store firkanter bevege seg sakte fra en side til en annen...

More Articles Like This