Det jobbes i kulda for å finne og rette feilen som har ført til stans i trafikken på Follobanen. Foto: Bane NOR

Det er blitt stilt spørsmål ved testing av Follobanen før åpningen, og skapt inntrykk av uenighet mellom Bane NOR og Vy. Det stemmer ikke.

2. januar stilte Aftenposten spørsmål om Follobanen hadde blitt skikkelig testet før åpningen i desember. De spurte om det hadde vært mulig å kjøre en såkalt «fullskalatest» gjennom Blixtunnelen.

Det betyr å kjøre full trafikk på strekningen, over tid. På det spørsmålet svarte vi følgende:

«Før Follobanen åpnet ble det kjørt 260 testturer gjennom Blixtunnelen. Dette utgjør et omfattende antall og en grundig testing av strekningen. Samtidig gikk det full trafikk på Østfoldbanen. Det er til enhver tid et gitt antall ansatte og togvogner tilgjengelig, og store ressurser ble benyttet under testkjøringen.

En fullskalatest krever mye ekstra bemanning og materiell, i tillegg til at bestillingen måtte vært gjort over ett år i forveien. Follobaneprosjektet var dessuten forsinket etter sommerarbeidet. Her har Bane NOR og Vys planmiljø hatt et godt samarbeid. Det var ikke aktuelt, eller i praksis mulig, med såkalt fullskala testing før åpningen av Follobanen.»

Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby er enig i at en fullskala test ville krevd mer enn det som var mulig å få til i desember 2022.

– Det ville vært mulig å gjøre en fullskala test, men det måtte skje når det var lite annen trafikk, eksempelvis i en helg, og trolig måtte vi også stengt den vanlige togtrafikken i deler eller hele perioden som testen foregikk, sier Lundeby.

Å fjerne tilbudet til de reisende var ikke ønsket verken av Bane NOR eller Vy.

Mange spørsmål – foreløpig få svar

Mange stiller spørsmålet om hvorfor Follobanen nå har stengt, hva som har ført til denne situasjonen og når strekningen kan åpnes. Som byggherre har Bane NOR et ansvar.

Akkurat nå er vårt fokus å få Follobanen i gang igjen. Vi har som mål at det skal skje innen 1. februar.

I mellomtiden vil vi ikke spekulere i hvorfor dette har skjedd, hva som har gått galt, og hvilke konsekvenser det kan få, hva det vil koste eller kommentere andre uavklarte spørsmål.

Når vi vet noe mer, og har noe nytt å fortelle, skal vi selvfølgelig gjøre det.

Vi skal også forsøke å få delt flere bilder av det hektiske arbeidet som nå pågår for å finne og rette feilen som førte til stans på Follobanen.

f7.no -> adds
tabola