DAB utsettes i Danmark

0
137

Det er stor kamp mellom tilhengere av DAB og påfølgende slukking av FM og de som ønsker å bevare FM i Norge. Resultatet av kampen her er for tiden uviss. Stemmingen i Danmark er i dag blitt enda mer negativ for slukking av FM båndet.  Tema i Danmark er veldig likt det vi ser i Norge, lokalradioer og de uten eierinteresser i DAB nettverk er imot og de som ønsker større mangfold er for.

Alle de store radioaktørene har utrykt skepsis til å gå over til DAB som eneste distribusjonsform og myndighetene har allerede utsatt tildelingen av den tredje DAB-blokken, som skulle gi mange regionale digitalradioer.

Nå har kulturmyndighetene i Danmark, Kulturstyrelsen, også kansellert et anbud i millionklassen, som skulle informere danskene om overgangen fra FM til DAB. Årsaken oppgis å være politiske, da kulturstyrelsen peker på at det i anbudsdokumentene står at det anses som saklig grunn dersom man politisk bestemmer seg for å utsette eller oppgi prosjektet:

Det er med andre ord informasjonskampanjen som nå kanselleres det uten at det er gitt noen eventuell ny dato for utlysning av en ny. De skriver i pressemeldingen at det kan tenkes prosjektet gis opp og ikke blir noe av.

I Danmark ble det inngått en tverrpolitisk medieavtale som blant annet inneholdt hvordan de skulle gjennomføre overgangen fra analog til digital radio og som et punkt der slukking av FM båndet. Slukking er nå utsatt på ubestemt tid.

Tidligere denne måneden ble det kjent at den danske kulturministeren selv ba om at tildelingen av DAB-blokk 3 skulle utsettes. Det var snakk om er 12 regionale områder som skulle vært tildelt 1. april. Det var ikke mangel på søkere, totalt 27 forskjellige selskaper hadde søkt på totalt 90 sendetillatelser.

I Norge skal fortatt det alt vesentlige av FM signaler skrus av første januar 2017. Mange mener dansk er såpass grøtete at behovet for digital lyd bortfaller.

tabola

No posts to display