Det er tre store aktører innen dagligvarehandelen i Norge, Coop, Reitan og NorgesGruppen, de overbyr hverandre i reklamebudskap om hvor miljøvennlige de er og hvilke tiltak de har satt i gang for å redusere mengden av mat som kastes. Denne reklamen er i beste fall ønsketenkning.

Mens vi forbrukere og matindustrien har klart å redusere kasting av mat har altså butikkene bare økt, noe som er det motsatte av det inntrykket vi får fra butikkene

Matindustrien har redusert svinnet sitt med 4,3 prosent på et år viser rapporten fra Format- prosjektet.

Det er ingen store endringer i det totale matsvinnet sammenlignet med tidligere år, men det er positivt å se at matbransjen tar matsvinnarbeidet stadig mer på alvor, kommenterer kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder.

Det finnes ingen nøyaktige fall for privat kasting av mat, men det er liten tvil om at omfanget går ned.

11% økning i butikkene

Det er butikkene som er verstingene, de kaster mat mer enn noen sinne, økningen på et år er 11%, restauranter er omtrent som før, de tiltakene som er satt i gang i fjor i forhold til re distribuering av mat har ikke enda gitt utslag.