Advarer mot høyere matvarepriser

0
11

Den foreslåtte reguleringen av innkjøpspriser i dagligvarebransjen vil føre til økte matvarepriser, advarer NorgesGruppen.

– Alle eksperter og erfaringer fra tilsvarende regulering i Frankrike sier det samme: Dette forslaget vil gi økte matvarepriser. I en tid med kraftig inflasjon, så forstår jeg ikke at politikerne er villige til å innføre noe vi vet vil øke matprisene med flere milliarder kroner, sier konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik.

– Regjeringen er i ferd med å innføre en forskrift de vet vil øke prisene. Jeg håper virkelig at Regjeringen lytter til innspillene i høringsrunden og skrinlegger dette forslaget for godt, fortsetter Hollevik.

Det eneste landet som har hatt et slikt forbud mot ulike innkjøpspriser er Frankrike, som fjernet forbudet i 2008. Da forbudet ble fjernet falt matvareprisene.

Forslaget er basert på et uriktig virkelighetsbilde
Hollevik mener forslaget bygger på et uriktig virkelighetsbilde. Det har festet seg et uriktig inntrykk av at NorgesGruppen gjennomgående har bedre innkjøpsbetingelser enn sine konkurrenter og at dette skader konkurransen, på tross av at Konkurransetilsynet har forsøkt å korrigere dette inntrykket.

Nylig la Konkurransetilsynet frem en rapport om forskjeller i innkjøpspriser. Den slår fast at forskjellene i innkjøpsprisene er betydelig mindre enn det enkelte aktører forsøker å gi inntrykk av og at forskjellene ikke skader konkurransen. Tilsynet slår også fast at forhandlinger er viktig for å styrke konkurransen til det beste for forbrukeren.

Regulering av innkjøpspriser vil ha en rekke negative effekter
Hollevik trekker frem fem negative effekter forskriften vil gi, som vil komme i tillegg til økte matvarepriser: Det vil bli dårligere konkurranse på leverandørsiden, insentivet til innovasjon og satsing på nyheter vil forsvinne og det blir mest lønnsomt for dagligvarekjedene å øke andelen egne merkevarer, på bekostning av nasjonale merkevarer. Det vil også bli vanskeligere å opprettholde like lave priser og samme tilbud i hele landet, samtidig som det blir enda vanskeligere å tilby forbrukerne et bredt vareutvalg i supermarkedene.

tabola

No posts to display