Enige til slutt

0
113

Hver eneste dag lastes det opp enorme mengder med video til You Tube. Noe av dette er opphavsrettighetsbeskyttet materiale. Dette har medieselskapet Viacom saksøkt You Tube og Google som eier for i 2007. Først nå har de blitt enige. Det som er spennende for oss er at vi ikke vet hva, bare at de har blitt enige.

Reuters skriver at det ikke er snakk om penger, men en form for samarbeid. Dette tror vi er skuffende for Viacom som opprinnelig saksøkte Google for en milliard dollar.

Vi tror at Netflix som enorme anndel av video på nett er noe av årsaken til at de nå har blitt enige og vil konsentrere seg om kjernevirksomhet og ikke krangle i retten.

 

Skal samarbeide

Den langdryge rettssaken har naturligvis fått sin del av oppmerksomhet fra film- og plateindustrien, for ikke å snakke om alle andre som prøver å tjene penger på underholdning på Internett.

– Dette forliket er et tegn på den voksende samarbeidsdialogen rundt viktige muligheter mellom våre to selskaper, og vi ser fram til et tettere samarbeid, mente Google og Viacom i en samstemt uttalelse.

Men noen detaljer rundt hva akkurat dette samarbeidet skal bety for Google, Viacom og Internettets alle brukere, er altså ikke kjent.

Ikke ansvarlig for brukerne

Viacoms søksmål fikk et alvorlig tilbakeslag i april 2013, da domstolene mente at YouTube ikke fullt kunne stå til ansvar for innhold lastet opp av brukerne – noe som også var helt i tråd med Digital Millennium Copyright Act fra 1998.

Viacoms argumenter om at YouTube måtte kunne holde et øye med innhold etter hvert som det ble lastet opp falt på sin egen urimelighet, da det var snakk om mer enn 24 timer video i minuttet. YouTubes praksis med å slette opphavsrettighetsbeskyttet innhold etter hvert som det blir oppdaget og meldt inn, skulle altså holde.

Blant Viacoms støttespillere i rettstvisten har vi funnet Associated Press, the Motion Picture Association of America, the National Football League, the Screen Actors Guild, Garth Brooks, Eagles og Sting. Google har på sin side blant annet hatt eBay, Facebook, Tumblr, Yahoo, Consumers Union og Human Rights Watch i sitt hjørne.

tabola

No posts to display