Sør-Troms får elektriske ferjer fra 2025

0
25
MF Hålogaland som i dag betjener sambandet Refsnes-Flesnes.

Torghatten Nord får ansvar for drift av ny 10 årskontrakt for tre ferjesamband i Sør-Troms. To av ferjesambandene skal elektrifiseres, og alle ferjene vil få oppgradering med universell utforming og oppgradering av standard.

Ferjesambandene Revsnes-Flesnes og Stornes-Bjørnerå i Sør-Troms vil i fremtiden gå på strøm, og skal lades ved bruk av direktelading, supplert av ladbare batteribanker på land. Batteribankene er nødvendig fordi det lokale nettet ikke dimensjonert for direkte lading fra nett.

– Passasjerene vil merke mindre lukt og støy fra de to nye fartøyene, og ferjene vil ha null utslipp. Offentlig transport, og spesielt ferjedrift, skal over på grønn teknologi, og da er det elektrisitet som passer best på disse sambandene. Så skal vi drifte på en trygg og effektiv måte der vi etablerer batteribanker på land slik at fartøyene lader direkte under anløp mens passasjerer og kjøretøyer skiftes. Slik får ferjene jevn lading som ikke forstyrrer det lokale strømnettet, sier Torkildsen.

Skal drifte ferjene i Sør-Troms i opptil 15 år

Torghatten Nord er av Troms Fylkeskommune tildelt langtidskontrakten for Sør-Troms som omfatter 3 ferjesamband i Harstad og Kvæfjord kommuner fra 1. februar 2025 og for 10 år, pluss 3 opsjonsår. Allerede denne måneden overtok Torghatten Nord disse sambandene på kortidskontrakt.

 – Vi er svært fornøyde med å være tilbake for fullt i Sør-Troms, og gleder oss til å få på plass de aller første helelektriske ferjene om 2 år. Det er flere i vår organisasjon som har gode relasjoner i lokalsamfunnene her, ferjedrift i dette området er en sentral del av vårt rederis historie, sier Torkildsen.

 Ferja er viktige for mange

Sambandet Stornes – Bjørnerå har betydelig dagpendling, mens Revsnes – Flesnes er en av hovedferdselsårene mellom Lofoten/Vesterålen og Troms. 

 Torkildsen legger spesielt vekt på at nye ferjer med moderne standard vil gjøre det lettere for alle å ta ferje.

– Ferja er viktig for så mange. Det er for eksempel en populær lekepark på Sørrollnes som tidvis har stort besøk av mange barn. Dette er skoleklasser og barnehager som da reiser i grupper med ferja. Også er det godt at alle de nye ferjene vil følge dagens krav til universell utforming. Med denne standarden vil mange passasjerer oppleve mindre plunder og heft ved å komme seg rundt i ferjene, sier Torkildsen.

Rederiet er fornøyd med kontraktslengde og forutsigbarhet for driften denne rammen gir.

– Jeg vil rose Troms Fylkeskommune og Troms fylkestrafikk som lyser ut ferjeanbud med en kontraktslengde som gjør det mulig å investere i nytt fartøy og ombygg. Slike kontraktslengder gjør det mye lettere for oss i skipsfarten å investere i grønn teknologi, sier Torkildsen.

Torghatten Nord er også i ferd med å bygge nye elektriske ferjer for sambandet Lødingen-Bognes. Dette sambandet vil bli helelektrisk allerede fra neste år.

Nøkkelinformasjon:

  • Troms Fylkeskommune har tildelt kontrakten for drift av sambandene Revsnes – Flesnes, Sørrollnes – Stangnes og Stornes – Bjørnerå til Torghatten Nord AS.
  • Allerede fra denne måneden vil Torghatten Nord overta ferjene på kortidskontrakt.
  • Perioden for langtidskontrakten er på ti år, fra 2025 til 2035. Kontrakten har en verdi på 1.389.971.714 kroner.
  • For sambandet Stornes – Bjørnerå skal det bygges et nytt helelektrisk fartøy, mens hybridferjen som i dag betjener sambandet Revsnes – Flesnes skal bygges om til å drifte på kun elektrisitet.
  • Sambandet Stangnes – Sørrollnes skal betjenes av en moderne dieselferje som har god standard i forhold til dagens tilbud. Her blir det kafeteria og salong på båtdekk, mens det både i tidligere kontrakt og i nåløpende korttidskontrakt kun er tilbud om salong på bildekk.
tabola

No posts to display