Seilforbundet roper varsku om fem knops fartsgrense

0
44
FEM KNOP: Det skal ikke så mye vind til før de aller fleste båter seiler fortere enn fem knop, og i en seilbåt kan ikke farten reguleres som i en motorbåt. FOTO: Morten Jensen

Norges Seilforbund mener den foreslåtte, generelle fartsgrensen til sjøs på fem knop innenfor hundre meter fra land vil få store, praktiske konsekvenser for seilsport og seiling.

– Forslaget på fem knop 100 meter fra land inneholder elementer som på helt unødvendig vis vil ha dramatiske konsekvenser for seilaktivitet. Vi tillater oss å rope et kraftig varsku! Det vil gå ut over mulighetene for å utøve seiling generelt og i særdeleshet gå ut over mulighetene for å bedrive seilopplæring for barn og ungdom på en trygg måte, heter det i Norges Seilforbunds høringsuttalelse til dette forslaget, som hadde høringsfrist 25. november.

Les: Fotballstjernen Lukas Podolski redder ishockeyklubb med kebabpenger

Seilforbundet mener det er helt naturlige og fysiske årsaker til at seilbåter ikke kan etterleve en slik fartsgrense. I en seilbåt er det i praksis umulig å kontrollere farten nøyaktig, og for kitere og brettseilere vil fem knop være en for lav hastighet til å kunne ha styringsfart.  

– Foreslåtte regulering vil de facto avskjære seilere fra bruk av store deler av den indre skjærgården, inklusive etablerte områder for trening og regatta for både barn, ungdom og voksne. Vi klarer i tillegg på ingen måte å se for oss hvordan en seilbåt, seilbrett eller kite på lovlig måte skal kunne bevege seg ut i «lovlig» farvann selv i moderat vind, skriver seilforbundet i sin bemerkning.

Norges Seilforbund (NSF) understreker at de er positive til at det arbeides med endringer som legger til rette for at flest mulig får en bedret opplevelse knyttet til sjø- og båtliv i alle former. De har i prinsippet ingen innvendinger til den foreslåtte fem knops grensen, men de mener at seilende fartøyer må unntas fra regelen. Seilbåter som går for motor, skal regelen gjelde for.

At seilbåter sjelden figurerer på ulykkesstatistikker, at de etterlater seg beskjedne bølger, er lydløse og har en miljøvennlig fremdrift er andre poeng seilforbundet trekker frem.

Les på Popidol: Coming to America oppfølger tar ikke turen innom kino

Fartsgrense vil få store, praktiske konsekvenser

NSF mener at konsekvensen av å innføre en generell fem knops grense for alle, vil få store konsekvenser for seilopplæringen i landets seilforeninger.

– Årlig får flere tusen barn og unge sin første tilnærming til et trygt sjø- og båtliv gjennom det tilbudet som våre tilsluttede seilforeninger utøver. Særlig for de aller yngste er det avgjørende at seilopplæringen og etter hvert konkurranser skjer i trygge former nær land, og med betryggende oppfølging av sikkerhets-, trener- og vaktbåter som ved behov må kunne bruke nødvendig hastighet for å sikre nødvendig trygghet, heter det i bemerkningen til NSF.

I forslaget som Samferdselsdepartementet og Kystverket er kommet med, sies det at kommunene kan avsette spesielle områder til slikt bruk, men det mener NSF vil bety en helt uforholdsmessig og betydelig inngripen. Det vil være en merbelastning på det frivillige arbeidet som i praksis vil være lite gjennomførbart.

NSF påpeker også at en grense på hundre meter, som i forslaget er konkretisert ved at avstand til land omfatter alle øyer, holmer og skjær som til enhver tid er synlige i overflaten, vil bety at store områder og lange strekk i skjærgården vil bli omfattet av fem knops-grensen. Det betyr at seilende fartøy som ikke kan regulere farten, ikke vil kunne seile i disse områdene. 

NSF får støtte for sitt syn

– NSF er godt fornøyd med og takknemlig for at vi har fått støtte for vårt syn i en felles uttalelse der Naturvernforbundet, Den norske Turistforening, Oslofjordens Friluftsråd, Norsk Friluftsliv med flere deltar. En fartsgrense er fint for motordrevne farkoster med stort fartspotensiale, men det vil være feil å kriminalisere aktører som i praksis bare i liten grad kan bryte fartsbegrensningen på femknop, som seilbåter, raske roere og padlere kan gjøre, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund.

tabola

No posts to display