Reklameomsetningen vokser fortsatt

0
34
Videoreklame øker

Det er vekst, men ikke så stor som tidligere. – Reklameomsetningen i mediemarkedet har vokst med 375 millioner kroner hittil i år.


Samlet sett har reklameomsetningen som går via mediebyråene økt med 9,6 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, viser Mediebyråforeningens mediebarometer.

Utendørsreklame viser en vekst på 115 millioner kroner mot 2021, en økning på hele 82,8 prosent hittil i år.

Les: Whiskykrigen er over

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklameveksten fortsetter i mai. Barometeret viser de samlede reklameinvesteringene til noen av landets største mediebyråer. «En positiv start på året viser at reklamemarkedet er i fortsatt vekst, men tallene tyder på at vekstkurven flater noe ut. Mai isolert øker med 5,1 prosent mot samme periode i fjor og veksten kommer primært fra utendørsreklame», sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Les: Tottenham har Leeds-stjerne som plan B!

Digitale medier utgjør likevel den største delen av reklamekaka med 41 prosent markedsandel, og vokser totalt sett vokser med snaue fem prosent med displayannonsering og online video som de største driverne. Dette utgjør en vekst mot fjoråret på 80 millioner kroner.

TV har en reklameandel på 36,4 prosent og øker omsetningen så langt i år med 113 millioner kroner mot 2021. Dette betyr en vekst på snaue åtte prosent. Omsetningen for mai isolert øker med 2,6 prosent mot samme måned i fjor, til tross for at produksjon og varelager på lineær TV er betydelig lavere enn året før. Omsetningsveksten i et utsolgt marked, betyr at TV-kanalene har hatt en faktisk prisvekst, heter det i pressemeldingen fra Mediebyråforeningen.

Noen skyer har imidlertid dukket opp i horisonten for mediekanalene hva gjelder tanker på reklamemarkedet. «Kraftig prisvekst, inflasjon og høyere renter sender ringvirkninger gjennom norsk økonomi, og dette følger vi nøye for å se hvordan det treffer både annonsører og forbrukere. Det er helt klart knyttet noe usikkerhet til de neste månedene, for reklamemarkedet er historisk sett konjunkturutsatt og følger temperaturen i markedet for øvrig» sier Kristin Brimi.

Mediebarometeret for årets fem første måneder.

tabola

No posts to display