Oppgang i boligprisene i februar

0
20
Foto: Johnny Vaet Nordskog.

Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 4,5 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 349 768 kroner ved utgangen av februar.

– Boligprisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Boligprisene har steget 4,5 prosent i årets første to måneder. Det er mindre enn i samme periode under pandemiårene 2021 og 2022, men mer enn årene før pandemien. Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, sier han.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig sett annerledes ut, sier Lauridsen.

Mange solgte boliger

I februar ble det solgt 6.637 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 13.624 boliger i Norge, noe som er 16,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I februar ble det lagt ut 6.647 boliger for salg i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lag ut 12.866 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Det ble solgt mange boliger i februar, og så langt i år er det lagt ut langt mer enn på samme tid i 2022, da markedet var preget av et svært lavt tilbud som følge av den nye avhendingsloven. Salgsvolumet er nå nesten på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i februar ned fra 52 dager i januar. Rasket salgstid har Oslo og Bergen med 30 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 71 dager.

– Salgstiden synker svakt, og det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Høyere rente, men sterk norsk økonomi

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Bergen hvor prisene steg med 2,9 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,9 prosent.

Den sterkeste utviklingen de siste 12 måneder har Kristiansand med en oppgang på 5,4 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 4,4 prosent og Ålesund m/omegn med 2,7 prosent.

Svakest utvikling siste 12 måneder har Hamar m/ Stange med en nedgang på 4,4 prosent etterfulgt av Tromsø med en nedgang 2,1 prosent og Porsgrunn/Skien med nedgang på 1,9 prosent.

– Så langt i år har boligprisutviklingen vært sterkere enn vi spådde i vår prognose fra desember. Vi venter at styringsrenten vil bli satt ytterligere opp både i mars og juni, noe som vil svekke etterspørselen i boligmarkedet og at utviklingen derfor over året fortsatt vil bli svak.

– På den positive siden så går det langt bedre i norsk økonomi enn hva mange så for seg i høst. Med et godt lønnsoppgjør i tillegg, så vil det kunne motvirke noe av renteeffekten i boligmarkedet utover året, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Se Boligbobla TV med pressekonferansen fra kl. 10.30 til 11.30 her.

Pressekonferansen begynner kl. 11.00. Før og etter pressekonferansen har sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard aktuelle gjester fra boligmarkedet i studio som kommenterer markedsutviklingen.

Gjester i dag er administrerende direktør i Privatmegleren og styreleder i Eiendom Norge Grethe W. Meier og konserndirektør for boligutvikling storby i OBOS Ingunn Andersen Randa.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

tabola

No posts to display