Ny smittevernveileder i norsk idrett: Åpner for kontakt mellom de minste og «ballen er frikjent»

0
139
Ny smittevernveileder for norsk idrett er klar. Foto: Mostphotos

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer ordinær idrettsaktivitet i lagidretter for de minste barna på grupper inntil 10 personer.

Les: Elon Musk en reaksjonær drittsekk

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner former«normal» trening for barn opp til 4. klassetrinn.
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med tilnærmet ordinær aktivitet.  

– I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball.Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik atutilsiktetfysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sierKarenKvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Les: L´Equipe: Lyon legger ut sin største stjerne for salg

Åpner opp for felles bruk av ball
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

– Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.  
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
 • Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer.  
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.  
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.  
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.  
 • Syke personer må holde seg hjemme 
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene 
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart 
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet Formålet
Formåletmed veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

– Det har pågått et intensivt arbeidfra helsemyndigheteneog Norges idrettsforbund hari denne prosessen kungitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg. 

Utarbeide en helhetlig plan
KUD vil nå, sammen med NIF, utarbeide en mer helhetlig plan for hele den organiserte idretten kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet, i tråd med den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i dag. Samtidig vil alle særforbundalleredenå gjennom sine koronavettregler utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter. 

tabola

No posts to display