Mens Norge fortsetter å pumpe våpen og ammunisjon inn i et land som bryter folkeretten i Jemen, støtter terrorisme og undertrykker eget folk har selv Belgia besluttet å stanse eksport av våpen med øyeblikkelig virkning. Belgiere som er mest kjent for å være verdens mest usexy folkeslag, som går rundt og lukter på gammel ost og graver ned lik i hagen, har funnet ut at det er umoralsk og truende for egen sikkerhet å selge våpen til Saudi Arabia.

Hvis man kan selge til dem er det ingen andre land man ikke kan selge til, moral er absolutt og kan ikke fravikes selv om det kan virke som å være kortsiktig økonomisk lønnsomt.

Belgia, landet for spesielt interesserte, har diskutert eksporten av våpen i sine partier og i parlamentet, det var bred enighet om vedtaket som dermed ikke fulgte den tradisjonelle venstre/høyre aksen.

I Norge peker vi på hverandre og gjør ingen ting som alltid ellers. Det var den rødgrønne regjeringen for åpnet for våpensalg til Saudi Arabia, men da med et bredt flertall på stortinget. Nå noen år senere har det skjedd endringer som har hevet alvorlighetsgraden av det salget gjort. Saudi Arabia deltar i borgerkrigen i Jemen, men flere rapporter som beviser brudd på folkeretten og internasjonale avtaler med bruk av klasevåpen. ISIS har etablert seg, med alle de konsekvenser det har og bevisene for Saudi Arabias deltagelse i terrorfinansiering blir flere og tydeligere.

Det er på tide at Norge stanser salget av våpen og ammunisjon til Saudi Arabia og som bidragsyterne på NRK sin årlige innsamlingsaksjon alltid gjør oppfordre alle andre land til å gjøre det samme.

f7.no -> adds
tabola