På NLA Staffeldts Musikk i Oslo har flere fått opp øyene for det unike musikkstudiet som både utvikler den enkelte musikers identitet, gir mulighet til fast jobb og fyller et etterlengtet behov i norske kirker og menigheter.

Den fireårige bachelorgraden heter Bachelor i utøvende musikk/Musikk menighet og ledelse. Studentene får utvikle seg musikalsk på høyt nivå og studiet inkluderer også teologiske og ledelsesemner. Samtidig som det er mulig å arbeide som utøvende musikere og produsenter,  muligheten til fast jobb, som for eksempel menighetspedagog, lovsangleder eller kantor.

Menigheter trenger moderne musikere
– Dette studiet, slik det nå foreligger, har aldri hatt flere søkere enn nå, og vi tror det er et resultat av et langsiktig arbeid vi har hatt med å gjøre studiene våre relevante for musikerlivet, sier avdelingsleder på musikk Ole Kristian Kogstad.

Dette studiet utdanner moderne kirkemusikere som kan møte de behovene som stilles i menigheter. NLA Staffeldts Musikk utdanner kantorer og kirkemusikere som i tillegg til orgel og de klassiske musikkferdighetene også kan lede band, skrive kompblekker og lære sanger på gehør.

– Tilbakemeldinger fra menigheter sier at det er dette som trengs, og da må vi som utdanningsinstitusjon levere på dette. Vi har hatt et godt samarbeid med blant annet Kirkerådet, organisasjoner og frimenigheter, som har vært viktig i suksessen, sier Kogstad.

Stor økning på alle musikkstudiene
Alle musikkstudiene på NLA opplever økning i søkertallet. Denne høsten startet NLA Staffeldts Musikk også master i musikk. Det var stor interesse og etter opptaket 15. desember er det allerede 25 prosent økning.

– Det at vi tilbyr stor fleksibilitet slik at et masterstudium kan kombineres med en musikerkarriere, tror jeg er noe av suksessen til dette studiet. Studiet vektlegger at studentene skal utvikle sin egen kunstneriske identitet og i størst mulig grad arbeide som selvstendige kunstnere gjennom hele studiet, forteller Ole Fredrik Norbye, som er programansvarlig for masterstudiet.

Nå gjør avdelingen seg klare til å ta imot søkere på prøvespill på nyåret. I tillegg ser de frem til å motta søkere til årsstudiene i musikk som har søknadsfrist 15. april.

f7.no -> adds
tabola