Tiden før jul er høysesong for bulker og småskader. Foto: NAF

Tiden før jul er høysesong for bulker og småskader. – Hvis uhellet er ute, gjelder det å vite hvordan du fyller ut skademeldingen riktig, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Skademeldingen bør alltid fylles ut etter et uhell. Er to biler og førere involvert, er det lurt at dere fyller ut meldingen i fellesskap.

Kan fylles ut på papir eller nett

Mange har fortsatt de gamle papir-skademeldingene liggende i hanskerommet. Men om du ikke har et papir-skjema for hånden, finnes skademeldingen også i nettversjon hos NAF. Denne er åpen og gratis for alle, ikke bare NAF-medlemmer. På to år har mer enn 26 000 brukt den digitale skademeldingen.

– Fyll ut skademeldingen på stedet. Det er viktig at du beskriver så nøyaktig som du kan hva som har skjedd. Hver part har sin del å fylle ut, det eneste som er felles er å tegne en skisse av hva som har skjedd, sier Handagard.

Skriv forbehold tydelig

Både i papir- og nettversjonen av skademeldingen skal man lage en tegning av hendelsen. Her kan det oppstå uenigheter om hvordan uhellet oppstod. Dersom du og motparten ikke klarer å bli enige, er det viktig at du oppgir dette i skademeldingen.

– Om du og motparten ikke klarer å bli enige så merk av dette på skjemaet. Gjør du ikke dette, men signerer likevel, kan du få trøbbel i ettertid. Forsikringsselskapene tar utgangspunkt i det som står på skademeldingen når de skal vurdere ansvar etter en skade og tar ikke hensyn til ting som ikke er med der, sier Handagard.

Bilder av skadestedet og bilene er også nyttig. Disse kan sendes inn sammen med skademeldingsskjemaet. Dersom motparten ikke vil samarbeide er det viktigste å få navn og kjennemerke på bilen på papiret.

– Det beste er om dere klarer å bli enige. Men er ikke det mulig, bør du notere navn og bilnummer, og helst en anerkjennelse av at uhellet har funnet sted. Så får forsikringsselskapene avgjøre videre gang i saken, sier Handagard.

Kan ordne småskader selv

Dersom du bare har fått småskader på bilen etter et uhell, kan du vurdere om du ønsker å bruke forsikringen eller ikke.

– Små riper kan ofte utbedres uten de helt store kostnadene, og da slipper du bonustap og å betale egenandel. De fleste forsikringsselskapene har de siste årene innført en bonusfri skadereparasjon i året, men selv egenandelen til forsikringsselskapet kan være høyere enn det det koster for å reparere enkle ripeskader, sier Handagard.

Fakta om skademeldingen:

  • Skademelding bør fylles ut av begge parter etter et uhell og sendes forsikringsselskapene
  • Skademelding på papir fås hos forsikringsselskapene, eller man kan bruke nett-versjonen hos NAF
  • Både på papir og nett er det én del som fylkes ut av hver fører, og så tegner man en skisse i fellesskap. Begge må signere meldingen, på nett skjer dette med bank ID.
  • Hvis det er uenighet om hva som har skjedd må dette merkes av i feltet for «forbehold ved uenighet»
f7.no -> adds
tabola