HANDLE, NorgesGruppens bærekraftsfond, har i løpet av andre søknadsrunde mottatt 106 søknader. Nå er det avgjort hvilke ti prosjekter som får støtte. Blant annet en «matkasse» for bønder, med plantevernmidler i stedet for mat. Og et prosjekt som skal få kuer til å prompe mindre – ved hjelp av rødalger.

Bærekraftsfondet HANDLE støtter tiltak som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig. NorgesGruppen har etablert HANDLE for å bidra til økt samarbeid om grønnere og sunnere utvikling av verdikjeden. Fondet har nå gjennomført sin andre søknadsrunde, og interessen har vært stor:

– HANDLE har mottatt hele 106 søknader i løpet av denne runden, alt fra familiebedrifter og gründere til store og små leverandører og produsenter, interesseorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner. Dette bekrefter inntrykket av at mange jobber målrettet med bærekraftig omstilling gjennom hele verdikjeden, sier Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen.

– Vi vil at HANDLE skal bidra ved å støtte prosjekter som gir reelle resultater, og fører til økt samarbeid om bærekraft i minst to ledd av verdikjeden, fortsetter Sæter.

Mindre matsvinn, grønnere produksjon, sunnere produkter og sirkulære restråstoffer

Etter å ha gått gjennom alle søknadene fra andre søknadsrunde, har HANDLEs faglige utvalg plukket ut ti prosjekter som HANDLE vil støtte med 15 millioner kroner.

– Vi er imponert av ambisjonene og kreativiteten i det store flertallet av søknadene. Disse ti prosjektene er valgt som følge av en helhetsvurdering, og hvordan de samsvarer med NorgesGruppens egne satsingsområder innen bærekraft – miljø, helse og mennesker, avslutter Sæter.

Disse prosjektene får støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE:

Green House AS

Redusere forbruk og lagring av plantevernmidler ved å tilpasse mengden som distribueres til den enkelte bonde.

Gålavolden Gård, Rørosmeieriet og Nordli gård

Bruke råvarer som i dag ikke selges til kunder – brekkmarengs, kjernemjølk og resthonning – for å produsere porsjonsiskaker.

NorgesMøllene AS

Utvikle biobasert materiale av den store mengden havreskall som i dag blir til bioavfall, med mål om å brukes som råmateriale til papirproduksjon, engangstallerkener og -bestikk eller møbler.

Nortura og Mære Landbruksskole

Redusere metanutslipp fra produksjon av rødt kjøtt ved hjelp av rødalger.

Iris Produksjon AS

Oppsirkulering av matavfall: Behandle og hygienisere matavfall fra dagligvare, for å kunne levere dette som substrat til larvefôr. Larvene vil igjen blir dyrefôr for oppdrettsnæringen. Slik avhjelpes fôrkrise på en sirkulær måte.

Palett

Prosjekt for å øke holdbarheten, og redusere prisen, på næringsrike og bærekraftige ferdigretter, for å tilgjengeliggjøre dem for flere.

Epleblomsten AS

Lage juiceprodukter av gulrøtter som ellers kastes. Hver liter produsert drikke reduserer matsvinn med ca. 1 kg.

AION

Et prosjekt for å redusere bruken av plast i matindustrien, og øke sirkulariteten i plastforbruket. Prosjektet vil starte med å identifisere materialstrømmene i matindustrien.

Bjertnes & Hoel AS

Fremtiden smaker bedre – etableringen av det sirkulære matsystemet. Organisk gjødsel fra matavfall skal utvikles, føres tilbake til jorden og bidra til bedre jordhelse og økt biologisk mangfold.

Etisk Handel Norge

Bidra til ansvarlig produksjon av cashewnøtter i Vietnam. Fokus vil være opplæring av bønder i bærekraftige teknikker, miljøhåndtering og arbeidsstandarder.

Se også fondets hjemmeside

f7.no -> adds
tabola