NAV-skandalen bekreftet noe vi egentlig har vært klar over veldig lenge og som er alarmerende for det vi liker å tenke på som et demokratisk og rettferdig samfunn. – Dessverre glir festtalene og virkeligheten lenger og lenger fra hverandre. 

Medmennesker som har behov og rett på hjelp fra storsamfunnet har møtt et apparat som istedenfor å hjelpe har utviklet seg til å bli et monster som overgår det som Franz Kafka beskrev i sin bok Prosessen.

Alarmerende mange har blitt dømt til fengsel for å ha tatt med seg sine trygdeytelser til et EØS land, noe de har lov til å gjøre. – Ytelsene som er små rekker mye lenger i land det er billigere å bo i, man skulle tro det var bra for alle parter, Norge slipper å stille med ekstra sosialhjelp til bolig etc og mottagerne av tjenestene får rett og slett et bedre liv.

Minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Les: Avslørende undersøkelse. Veldig mange har vært utro mot sin nåværende partner

Den aktuelle NAV skandalen er bare en knøttliten topp på et enormt isfjell. – regelverket er av dømmekåte politikere designet for å være komplisert, slik at de som har krav på hjelp helst ikke skal oppdage hvilke rettigheter de har og hvis de skulle få det utøves på en slik måte at det er lett å gjøre feil.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier hun først har fått vite om saken for et år siden, men VG avslører i dagens utgave at Departementet hun leder fem ganger tidligere har blitt varslet om feilene begått av NAV, første gang tilbake i 2011.

NAVs toppsjef Sigrun Vågeng forsvarer seg med at hun  har gitt ordre om at alle trygdeordninger i Norge skal sjekkes opp mot EØS-regelverket. Hun forteller at hun ikke vil gå av nå, men neste år. – NAV sjefen som forøvrig tjener med er statsministeren bestemmer tydeligvis selv når nok er nok, en konsekvens av å sende uskyldige mennesker i fengsel burde i det miste være å miste jobben.

  • Det har ingen konsekvens for saksbehandleren som på feilaktig grunnlag har sendt en person/sak videre til etterforskning.
  • Det har ingen konsekvens for politietterforsker som finner lovbrudd som ikke er der.
  • Det har ingen konsekvens for politiadvokat som tar ut påtale mot en uskyldig person.
  • Det har ingen konsekvens for forsvarsadvokat som ikke har «tid til» å sette seg inn i loven, men bare forholder seg til papirene sendt over fra politiet.
  • Det har ingen konsekvens for aktoratet som prosederer en uriktig sak.
  • Det har ingen konsekvens for en dommer som dømmer en som ikke har brutt loven til fengsel.
  • Det har ingen konsekvens for justisminister Jøran Kallmyr som er siste minister i an kavalkade av ubrukelige ministere som opererer ytterkantene av samfunnsformen.
  • Det har ingen konsekvens for arbeidsminister Anniken Hauglie som nå må øve på sitt triste og alvorlige fjes før hun går på jobb.
  • Det har ingen konsekvens for statsminister Erna Solberg som er øverste ansvarlige for faenskapet.

Det er ikke mulig å få et klart svar fra NAV om hva reglene er og det er en del av forsvaret til overgripere mot samfunnets svakeste. – Det forvaret åpner opp en Pandora boks som er ubehagelig å tenke på.

Mens det forventes at den enkelte mottager skal gjøre alt riktig og hvis de ikke gjør det risikerer fengsel og økonomisk ruin. – Vi vet av undersøkelser at økonomi ved siden av kronisk sykdom er den vanligste årsak til selvmord. – Konsekvensen slutter med andre ord ikke ved fengsel og penger, men også tap av liv.

Den eskalerende NAV skandalen dreier seg om en sak hvor «flaks» har gjort at de som har blitt dømt faktisk ikke har gjort noe galt, de som fortsatt lever vil trolig få oppreisning. – Men hva med de som er skyldige i å bryte reglene uten å vite at de har gjort det. Uvitenhet er nemlig bare et argument som gjelder for makthaverne. I min bok er de minst like uskyldige.

I Norge har vi råd og en forpliktelse til å ha et godt og robust (for å bruke et moteord) sikkerhetsnett for absolutt alle.

Les på Helsesjefen: Hvordan gå ned i vekt, støttet opp med forskning

f7.no -> adds
tabola