Oljefondet stjeler vann fra de fattige

Norge er verdens snilleste land og vi forvalter vår rikdom med etikk og moral gjennom Statens pensjonsfond utland. Vi sender meglere for å lage...

Sveriges største solcellepark har åpnet

Søndag var nok en merkedag i Sverige for entusiaster av fornybar energi. Midt i en snøskavl ble 4080 solcellemoduler nå søndag satt i drift....

Når vinner tog over fly?

Tog er i alle festtaler det foretrukne transportmiddel mellom byer i Europa og Norge. I Europa bygges det høyhastighetstog i stort tempo og fly...

Russisk politikk tvinger Frankrike til mer kjernekraft

Det politiske klima er Frankrike har endret seg kraftig de siste årene, fra å være en klar holdning at når gamle kraftverk ble for...

Ny solteknologi gir håp for fremtiden

Energi i tradisjonell forstand gir store utfordringer for helse og miljø, kjernekraft, kull, olje og naturgass har alle disse alvorlige ulempene. Selv grønn teknologi...

Bryr plutselig Italienske myndigheter seg om miljø?

En av Europas mest forurensende fabrikker er det enorme stålverket Ilva. Fabrikken som er Europas største stålverk utmerker seg med å være gammeldags og...

Solcelle rekord

Hvor stor andel av solenergien som kan omdannes til elektrisitet er vesentlig for å gjøre solenergi konkurransedyktig. Ved lav oljepris synker alltid investeringer i...

Statens bulldoser

Statens veivesen har utredet alternativer for veiforbindelse mellom Horten og Moss.  Spørsmålet er over eller under og hvor skal forbindelsen treffe land på Moss...

Vedtak om finsk kjernekraft skaper uro i Sverige

Det finske parlamentet i dag sa ja med 115 mot 74 stemmer å tillate bygging av et nytt kjernefysisk anlegg i Nord-Finland. Det vekker...

Varmest og våtest

Dette er dessverre ikke en artikkel om den perfekte kvinne, men om kloden vår. Det pågår klimaforhandlinger nå på Lima og FNs klimabyrå kunne...

Det Internasjonale energibyrået ser kjernekraft som løsningen

Man skulle tro at kjernekraft melde seg ut av kampen om å representere fremtidens energiløsning etter Fukushima katastrofen for et par år siden og...

Verdensarven er truet spesielt i fattige land

Det er ikke bare gamle bygninger og oldtidens mesterverk som er truet av vår aktivitet her på kloden, også mer enn en tredjedel av...