​Bergesenprisen 2014 til Faten Mahdi Al-Hussaini

0
121

Styret i Bergesens Almennyttige stiftelse har bestemt at Bergesenprisen 2014 skal tildeles Faten Mahdi Al-Hussaini (19). Bergesenstiftelsens ærespris deles ut til personer eller institusjoner som har utført fremragende arbeid innen almennyttig virksomhet.

 

Faten Mahdi Al-Hussaini får prisen som en anerkjennelse for det hun allerede har oppnådd, men først og fremst som et bidrag til at hun kan fortsette arbeidet sitt. Bergesenprisen er på kr. 1 150 000, hvor 150 000 kr er en personlig del, og 1 mill. kr går til formål prisvinneren selv definerer.

-Det er en stor ære å motta prisen. Den gjør det mulig for meg å gjøre noe jeg brenner for, nemlig å besøke skoler i hele Norge for å snakke med ungdom om ekstremisme. Vi må snakke sammen, og lære av hverandre. Etter min mening er det først og fremst mangel på kunnskaper som fører til at enkelte unge flørter med ekstremismen, sier Faten Mahdi Al-Hussaini.

Bergesenstiftelsens styre sier i sin begrunnelse at Faten Mahdi Al-Hussaini på en forbilledlig måte har gitt motstanden mot den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer et ansikt og en stemme. Styret legger vekt på at hun på en modig måte personifiserer en bred bevegelse der ulike religioner, retninger og livssyn står sammen i en inkluderende front som bruker sin ytringsfrihet til å bekjempe fordommer, ekstremisme, voldsbruk og undertrykking fra enkeltpersoner og miljøer.

-Faten Mahdi Al-Hussaini representerer en ung generasjon muslimer som går foran og tar klar avstand fra ekstremisme, og peker på religiøst og kulturelt mangfold, toleranse og anti-rasisme som det eneste alternativet. På samme måte som fredsprisvinner Malala Yousafzay er Faten Mahdi Al-Hussaini en ung kvinne som fører en personlig og modig kamp, sier daglig leder i Bergesenstiftelsen Ole Jacob Bull.

-For meg var demonstrasjonen en begynnelse. Jeg vil benytte min ytringsfrihet til å bekjempe fordommer og argumentere for at norsk lov setter grenser for alle nordmenns handlinger. Jeg vil vise at unge, norske muslimer tar klar avstand fra ekstremisme og voldsbruk og ønsker religiøst og kulturelt mangfold. Ekstremistene er få, men høylytte. Deres budskap har ingen ting med islam å gjøre. Vi må hindre at norske ungdommer tar dette voldsbudskapet til seg, sier prisvinner Faten Mahdi Al-Hussaini.

Tidligere vinnere av Bergesenprisen er bl.a. forskerne J. Peter Burgess og Kenneth Pettersen (PRIO/Universitetet i Stavanger); Karpe Diem, Wenche Foss, Shabana Rehman, Kadra Yusuf, Fredric Hauge og Simon Flem Devold. Faten Mahdi Al-Hussaini er den hittil yngste mottaker av Bergesenprisen.

tabola

No posts to display