Sankthans er ment som en dag for glede, samvær og fest. Allikevel dempes enkeltes begeistring for denne lyse festnatten mot 24. juni. De negativt innstilte får nok en gang anledningen til å komme med utsagnet om at midsommernatten i hovedsak er startskuddet på den lange ferden mot mørketiden.

For unge mennesker er Sankthans gjerne startskuddet på en uendelig lang sommer. Sankthansnatten ble tidligere regnet for å ha magiske egenskaper. I følge tradisjonen, kunne de unge få vite hvem de skulle bli gift med hvis de sov med sankthansblomster under hodeputen (snl.no). Så for deg som ikke benytter sommeren til å grue deg for det uungåelige høstmørket, er midsommernatten en fin anledning for å hylle solen og livet.

Sankthansnatten pleide også å spille en viktig religiøs rolle. I eldre tid valfartet folk til kirker og hellige steder på sankthansaften. Valfartingen til Røldalskirken (Hordaland) er spesielt kjent. Mennesker med sykdommer og plager kom til kirken. Hver jonsokaften “svettet” krusifikset under midnattsmessen, og væsken ble tørket av med en linklut som så ble strøket over syke legemsdeler (snl.no).

Bålet har alltid vært et symbol for feiringen av midtsommer i Norge, og et av de få symbolene som har holdt seg. Forklaringer på hva bålet symbolisererte, var at bålet skulle forsterke sola, som var viktig for fruktbarheten i bondesamfunnet. En annen er at bålet symboliserer at det gamle må vike for det nye. Bålet beskyttet også mot onde ånder og hekser.

Behovet for å beskytte seg mot ånder og hekser er tydeligvis avtagende, for mens store deler av den danske og den svenske befolkningen feirer sankthans eller midtsommer, er det egentlig svært få som markerer denne dagen i Norge (forskning.no).

Og færre og færre blir det, viser en undersøkelse som Stiftelsen kirkeforskning har gjort. Den ble gjennomført i Norge, Sverige og Danmark første gang i 1998, og gjentatt i 2013. Undersøkelsen viser at oppslutningen om sankthans har sunket med rundt ti prosent på disse årene i Norge (forskning.no).

Uavhengig av ditt forhold til midsommer – nyt lyset og livet. Med måte, selvfølgelig.