Resistente bakterier skaper nå store problemer, spesielt i Øst og Sør Europa hvor de har vært spesielt slepphendte med bruken av antibiotika i matproduksjonen de siste årene. EU har innført restriksjoner som ikke er gjennomført enda i mange land.

Bruken av antibiotika hos mennesker er dessverre heller ikke gått ned, men man ser nå tegn på at både myndigheter og leger etter hvert har begynt å ta problemstillingen på alvor. EUs byrå for trygg mat EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC har akkurat lagt frem en rapport som viser at forekomsten av antibiotika resistente salmonella- og campylobacter-bakterier (vridd bakterie) hos mennesker og dyr øker i Europa.

Rapporten viser at multiresistente salmonella-bakterier fortsetter å spre seg i Europa. Forskere advarer også mot campylobacter-bakterier som ofte er motstandsdyktige mot ciprofloksacin, som er viktig for å behandle infeksjoner hos mennesker. Resistensen gjør det vanskeligere å behandle alvorlige matbårne infeksjoner.

Ifølge rapporten er det også påvist resistens mot colistin i salmonella og E. coli hos fjærfe i EU.

Selv om det nå først og fremst er Øst- og Sør-Europa de antibiotika resistente bakteriene finnes, ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet har konsekvensene allerede nådd hele Europa.

De stadig økende produksjonskravene innen produksjon av sjømat og da spesielt oppdrett av laks har ført til en stor økning av medisinering. Antibiotika bruken i produksjon av mat er nå en viktigere årsak til resistens enn medisinering av mennesker. Reduksjon av bruken av medisin i matproduksjon blir sett på som et viktig virkemiddel av EU for å øke matsikkerheten og den generelle helsetilstanden.