Hvis du jobber med å parkere biler og du gjør det etter hvilken farge de har, da er du definitivt en systematiker. Skal du fylle et glass med kjeks og du legger de forsiktig på plass en etter en i et mønster som tar utgangspunkt i størrelse på glasset og kjeksen, da er også du en systematiker.

Disse bildene kan best klassifiseres som porno for systematikere, bare se hvor perfekt de har løst arbeidsoppgavene sine.

Det finnes de som har lyst til å gjøre arbeidsoppgavene sine perfekt, her kommer noen bilder som best kan klassifiseres som porno for systematikere.