Hjem Helse Mer enn 8 millioner mennesker i USA har alvorlige psykiske helseproblemer

Mer enn 8 millioner mennesker i USA har alvorlige psykiske helseproblemer

Skrevet avMichael Breines Oredam 17/04/2017
sadness
Reklame


Amerikanerne opplever alvorlige psykiske plager i i større omfang enn noen gang tidligere. Mer enn 8 millioner voksne i USA i alderen 18 og 64 har psykiske problemer – det er 3,4 prosent av landets befolkning.

«US Centers for Disease Control and Prevention» (CDC) har gjennomført en årlig nasjonal helseundersøkelse de siste 60 årene. Respondentene blir spurt om hvor ofte den siste måneden de følte visse følelser, slik som å være så trist, at ingenting kunne muntre dem opp, eller om at alt de gjorde var et nyttesløst eller verdiløs. Hyppigheten av slike følelser gir en indikasjon på om noen har alvorlige psykiske plager (SPD).

En SPD score er i sterk korrelasjon med psykiske problemer, som depresjon og angst. Det er også knyttet til kronisk sykdom, lavere sosioøkonomisk status, røyking, drikking og redusert levetid.

Judith Weissman, en epidemiolog ved «NYU Langone Medical Center», har studert data fra 200.000 respondenter fra 2006 frem til 2014. Hun fant at SPD var mer utbredt hos kvinner enn hos menn, hos middelaldrende voksne versus yngre voksne, og i latinske og svarte mennesker versus hvite.

Mens Weissman fant at mens SPD verdiene gikk opp (antall og alvorlighetsgrad) gikk opp ble tilgangen til psykisk helsevern redusert. Lavkonjunkturen fra 2007 til midten av 2009 og den påfølgende sakte forbedringen kan ha bidratt til økningen i psykiske lidelser, sier Weissman, og de økonomiske konsekvensene er tøffere for de fleste med behov for helsetjenester.

Et paradoks har vært at i perioden har tilgang til psykisk helsevern for folk som ikke scorer høyt for psykiske plager økt kraftig. I samme periode, ble tilgangen vesentlig verre for folk med SPD. Det var også en markert nedgang i andelen som hadde råd til å kjøpe medisiner etter 2008.

Innen 2014 hadde antallet mennesker som hadde råd til medisiner økt ifølge offisielle tall, men igjen kan det tilskrives de uten alvorlige lidelser. Mennesker med psykiske lidelser og høy SPD score ble igjen,” sier Weissman.

Hvis ikke flere får tilgang til skikkelig hjelp vil gruppen med nå middelaldrene mennesker med problemer overføre disse til neste generasjon. Med 8 millioner amerikanere som ikke ser lys i hverdagen er det skremmende at de alle har fri tilgang til våpen. Av de 15 000 årlige dødsfall med skytevåpen kan en vesentlig del tilskrives selvmord.

Tallene for Norge for personer med alvorlige psykiske plager er omtrent på linje med de man finner i USA, med to veldig viktige unntak. De fleste har tilgang til medisinering, mange flere har tilgang til terapi og heldigvis en vesentlig lengre vei for anskaffelse av skytevåpen.

Du kan lese veldig mye mer om helse på Helsesjefen

 

(Journal referanse: Psychiatric Services, DOI: 10,1176 / appi.ps.201600260)

Reklame

Ingen kommentar
0

Du vil også like