Hjem Helse En vakker dag har vi glemt demens

En vakker dag har vi glemt demens

Skrevet avKyrre Dahl 21/09/2017
Foto: Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Reklame


Tenk om det fantes en medisin mot demens. Tenk om de mer enn 77 000 menneskene i Norge med den dødelige sykdommen kunne hatt et håp om å bli friske.

Sånn er det ikke i dag. Dessverre. Men det forskes for å kunne knekke demenskoden. Hva skjer i hjernen? Hvem får demens? Hvorfor? Hvordan? Hva kan gjøres for å forebygge demens? For å stoppe demens?

Spørsmålene er mange. Svarene har vi ikke. Derfor må det forskes mer. Og mens vi venter på en kur, må vi våge å snakke om demens. Ingen skal måtte skamme seg over å ha fått en demensdiagnose.

21.september er den internasjonale Alzheimerdagen, der hele verden har fokus på demens. Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige demensaksjon finner sted fra 18.- 24.september. Innsamlingsaksjonen har som mål både å skaffe penger til forskning, bidra til større åpenhet om sykdommen, og å gjøre livet bedre for dem som lever med demens.

Utfordring for samfunnet – tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom, som er alvorlig og griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens, og for familien. I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og dobbelt så mange vil rammes i løpet av de neste tiårene. Det er mange! Og rundt enhver person ned demens står det pårørende; ektefeller og kjærester, foreldre, døtre, sønner, venner og barnebarn – som opplever å gradvis miste en de er glad i.

– Det må forskes mer, og det haster å finne medisiner mot demens. Men det vil ta tid. Hva gjør vi mellomtiden? Vi opplever hvor stor belastningen en for pårørende til personer med demens. Å gjøre hverdagen best mulig både for den syke og de pårørende, er derfor noe samfunn er nødt til å bidra til, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt.

Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi blir i stand til å stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Når en effektiv behandling lar vente på seg, er det fordi vi fortsatt vet for lite om årsakene til hvorfor demens oppstår. For å kunne utvikle en kur, må det mer kunnskap til om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk. Det er denne forskningen vi samler inn midler til under demensaksjonen 2017.

 Fakta om demens:

I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

Demens er en dødelig hjernesykdom.

Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40

Reklame

Ingen kommentar
0

Du vil også like